In English

Käskkirjad
Ava print vaates

7. Sõjaväeliste auastmete andmine
10.12.2001


Kaitseväe juhataja 5. detsembri 2001 ettepanekul annan sõjaväelised auastmed järgmiselt:


major

Raul Tõnnov


nooremleitnant

Mihail Poolak
Sergei Šikov


Alus:
Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p. 15,
rahuaja riigikaitse seaduse § 11 lg. 2 p. 4.


Arnold Rüütel


Avaldatud Riigi Teatajas 2002 Lisa, 131, 1918


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee