In English

Avaldused
Ava print vaates

Eesti Vabariigi Presidendi Arnold Rüütli ja Gruusia Presidendi Mihhail Saakašvili ÜHISAVALDUS
12.10.2004


Mitteametlik tõlge

Oma kohtumisel 12. oktoobril 2004 Tallinnas Eesti Vabariigi President Arnold Rüütel ja Gruusia President Mihhail Saakašvili,

märkides rahuloluga suhete arengut Gruusia ja Eesti Vabariigi vahel ning senise koostöö positiivseid tulemusi,

tunnustades Gruusia saavutusi demokraatia ja turumajanduse arendamisel,

soovides jätkuvalt edasi arendada Eesti ja Gruusia vahelist koostööd toetamaks Gruusia demokraatlikke reforme ning tema püüdlusi Euroopa ja Euroatlantilise ühenduse suunas,

tervitavad Gruusia Valitsuse vankumatut soovi tugevdada poliitiliste ja majanduslike reformide elluviimise, sotsiaalsete probleemidega tegelemise ning korruptsiooni, kuritegevuse ja rahvusvahelise terrorismi vastu võitlemise kaudu Gruusia riiklust,

on seisukohal, et Gruusia ja teiste Lõuna-Kaukaasia riikide kaasamine Euroopa Naabruspoliitikasse avab Gruusia suhetele Euroopa Liiduga uued võimalused, ning rõhutavad, et on oluline, et Gruusia kasutaks täielikult ära Euroopa Naabruspoliitika pakutavad võimalused,

kriipsutavad alla Eesti ja Gruusia ametiasutuste vahelise tiheda koostöö tähtsust, mille eesmärgiks on Gruusia toetamine järgnevates valdkondades:

- haldussuutlikkuse tugevdamine,
- Eesti reformikogemuse vahendamine,
- riigiametnike koolitus eurointegratsiooni küsimustes,
- kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine teavitamaks ühiskonda eurointegratsioonist,
- eurointegratsioonialaste nõustamiste, konverentside ja teiste ürituste korraldamine,
- seadusandluse väljatöötamine ning heade valitsemistavade omandamine,
- riiklike e-teenuste arendamine.

Tervitavad Gruusia valmisolekut jätkata aktiivset koostööd Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooniga ja rõhutavad OSCE rolli tähtsust konfliktide rahumeelsel lahendamisel Lõuna-Kaukaasias, ning on veendunud, et OSCE Istanbuli tippkohtumisel võetud kohustuste täitmine on oluline Lõuna-Kaukaasia rahumeelseks arenguks.


Arnold Rüütel
Eesti Vabariigi President


Mihhail Saakašvili
Gruusia President


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee