In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas teadus- ja arendustegevust ning innovatsioonipoliitikat
29.09.2005


President Arnold Rüütli juhtimisel toimus täna Kadriorus Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu istung.

Põhiettekandega esines Eesti Teaduste Akadeemia asepresident akadeemik Jüri Engelbrecht, käsitledes Eesti teadus- ja arendustegevuse strateegiat "Teadmistepõhine Eesti II (2007-2013)". Akadeemik Engelbrechti sõnul võiks Eesti sellealaseks visiooniks olla perspektiiv kujuneda teadmistepõhiseks ühiskonnaks, kus uute teadmiste loomine, teadmiste ja oskuste vastuvõtu- ja rakendamisvõime on oluliseks elukvaliteedi tõusu allikaks. Eesti põhiprobleemina tõi akadeemik seejuures välja inimkapitali nappuse. Käsitletud perioodi jooksul võiks akadeemik Engelbrechti sõnul tõusta kogukulutused teadus- ja arendustegevusele 1,5 %-lt 3%-le sisemajanduse koguproduktist.

Teise ettekande esitas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhataja Alar Kolk Eesti innovatsioonipoliitikast, tutvustades nii EAS-i sellealaseid tegevusi kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi seisukohti innovatsioonipoliitika lähtekohtadest aastateks 2007-2013. Alar Kolk rõhutas seejuures vajadust kujundada avalik sektor innovatsiooni mõistvamaks ja soosivamaks, mille nimel muuhulgas käivitatakse loodava Eesti Arengufondi baasil tehnoloogiaseire ja klastriuuringud, et pakkuda Eesti majanduse ja globaalsete trendide kohta senisest märksa detailsemat infot.

Pärast ettekannete osas toimunud arutelu otsustas Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu toetada tasakaalustatud teaduse, arendustegevuse ja innovaatika strateegia jätkuvat väljatöötamist, mis väärtustab haritust, kõrgetasemelist teadustööd ja teadustulemuste senisest intensiivsemat kasutamist jätkusuutliku Eesti riigi ja ühiskonna loomisel.

Kohapeal algatatud küsimusena käsitleti veel Eesti Keele Instituudi direktori Urmas Sutropi ettepanekul eesti keele, rahvaluule ja kirjandusteaduse riiklike programmide rahastamist, mille alased seisukohad otsustati suunata Riigikogu kultuurikomisjonile ning Haridus- ja teadusministeeriumile.

Samuti käsitleti uue põlevkivikaevanduse võimalikku rajamist Virumaale, mille osas paljud kohalikud elanikud on eitaval seisukohal. Geoloogiaspetsialist akadeemik Dimitri Kaljo tutvustas hetkeolukorda sellel teemal, nimetades seda lühidalt stabiilseks. Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogiaosakonna juhataja Rein Raudsep rääkis kaevandustegevuse planeerimise kohustusliku eeltingimusena läbi viidavast keskkonnamõjude hindamisest. Juhan Aare tutvustas Virumaa omavalitsustegelaste pöördumist Vabariigi Presidendi ja akadeemilise nõukogu poole.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 29. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee