In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu arutas Euroopa Liiduga ühinemise küsimusi
13.06.2003


Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu koosolekVabariigi President arutas täna akadeemilise nõukoguga Eesti võimaliku Euroopa Liiduga ühinemise küsimusi. Kohtumisel jõuti lõppotsusele, et Euroopa Liiduga ühinemisele ei ole alternatiivi ning ei ole põhjust arvata, et ühinemisega viivitamine võiks Eesti positsiooni parandada.

Koosolekul viibis aukülalisena Paneuroopa Rahvusvahelise Ühenduse president Otto von Habsburg. Ta avaldas oma sõnavõtus heameelt, et Eesti ja teised Balti riigid saavad Euroopa Liidu liikmeks, ning kinnitas, et kui tahame luua sellist Euroopat, mis tõesti Euroopa nime väärib, peavad ka väikeriigid omama tähtsat rolli. Ta toonitas, et Eesti peab kindlasti hoolitsema selle eest, et Eestit hakkaksid Euroopa Liidus esindama võimekad ametnikud, sest see tagab Eestile rohkem mõjuvõimu ja sõnaõigust.

Akadeemik Endel Lippmaa rõhutas oma ettekandes, et ükski poliitiline struktuur ei ole igavene ega pöördumatu, kuid selle sajandi esimesel poolel on Euroopa Liidu ja NATO kombinatsioon meie rahvale, majandusele ja riiklusele parim stabiilsuse-ja julgeolekutagatis. Samuti on akadeemik Lippmaa arvates suurte süsteemide ja liitude struktuuri kujundamiseks ning nende edasise arengu realistlikuks suunamiseks tark osalus kaugelt efektiivsem kõrvalseisvast kritiseerimisest.

Ära kuulati ka euroskeptiku professor Igor Gräzini seisukohad, kes leidis, et aus ja avameelne diskussioon Eesti tuleviku üle on väga oluline ning, et president Rüütel on seni esimene ja ainukene, kes on valmis kuulama ära ka seisukohti, mis ei ole ühemõtteliselt Euroopa Liitu tingimusteta toetavad. Professor Gräzin avaldas kahtlust, et Euroopa Liiduga läbirääkijaid on mõjutanud isiklikud motiivid, nagu lootus tulevikus Brüsselis hea palgaga tööd saada. Professor Gräzin soovitas lükata Euroopa Liitu astumine edasi, kasvõi kaheks või kolmeks aastaks.


Presidendi kantselei
Kadriorus 13. juunil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee