In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud tähistab 10. aastapäeva
13.06.2003


Täna tähistab Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud oma 10. aastapäeva.

Sakala keskuses peetakse tähtpäevale pühendatud seminar "Eestimaa mitte-kodanikud Euroopa Liidus", mille eesmärgiks on alustada diskussiooni kodakondsuseta isikute probleemide üle laienevas Euroopa Liidus ning tuua esile nende tänased hoiakud Euroopa Liidu suhtes.

Seminari avas Vabariigi President Arnold Rüütel. Avakõnes õnnitles Vabariigi President rahvusvähemuste ümarlaua ja selle kultuuriseltside esindajate koja liikmeid ja tänas kõiki, kes selle organisatsiooni loomisele ja arengule kaasa on aidanud. President Rüütli sõnul on ümarlaud andnud probleemide analüüsi ja konkreetsete ettepanekutega suure panuse mitmete seaduseelnõude valmimisse ning on jätkuvalt püüdnud leida ja edasi arendada ühiseid eesmärke, mis aitaksid parandada kõigi Eestis elavate inimeste elukvaliteeti ning tagada nende rahvuslik ja kultuuriline identiteet.

Ümarlauda tervitas ka ümarlaua kokkukutsuja president Lennart Meri.

Seminaril teevad ettekanded kodakondsuseta isikute õigustest EL-s Euroopa Delegatsiooni Komisjoni juht Eestis John Kjaer ja France Mochel Euroopa Komisjonist.

Pärastlõunal toimub Eesti poliitikute paneeldiskussioon teemal "Võimalikud teed kodakondsuseta isikute arvu vähendamiseks."

Seminarile järgneb kell 17.30 pidulik kontsert ja vastuvõtt, kus president Rüütel tänab kõige staažikamaid ümarlaua liikmeid. Kontserdi ja vastuvõtu kava on koostatud ning ette valmistatud Eestimaa paljude rahvusvähemuste kultuuriseltside poolt.

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist kutsusid venekeelseid organisatsioone ühendav Esindusassamblee ja Eestimaa Rahvuste Ühendus üles rahvusvähemusi esindava konsultatiivorgani moodustamisele presidendi kantselei või Riigikogu juurde. 10. juulil 1993 kutsus president Lennart Meri kokku ümarlaua, s.o. alalise nõupidamise, mille moodustasid Eestis elavate rahvusrühmade ja vähemusrahvuste, erakondade ja määratlemata kodakondsusega isikute esindajad.


Presidendi kantselei
Kadriorus 13. juunil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee