In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus suurte perede esindajatega
06.11.2002


President Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus Lasterikaste Perede Liidu juhatusega, et arutada probleeme, mis väljenduvad kõige teravamalt suurte perede toimetulekus ja elukvaliteedis.

Nagu tõdes liidu president Kalmer Kütt, on nende organisatsioon juba mitme aasta vältel otsinud erinevatelt võimuinstitutsioonidelt tuge lasterikaste perede probleemide lahendamisele, kuid olulisi nihkeid paremuse poole ei ole toimunud. Kui ühe ja kahelapseliste perede majanduslikku olukorda Eestis on veel kuidagi võimalik võrrelda vastavate näitajatega Euroopa arenenud riikides, siis need Eesti perekonnad, kus on kasvamas kümme last, on kümneid kordi halvemas majanduslikus olukorras.

Lasterikaste Perede Liidu liikmed avaldasid muret selle üle, et Eestis väärtustatakse järjest vähem traditsioonilist perekonda ning süvenevad hoiakud, nagu oleksid suured pered seotud alkoholiprobleemidega. See on solvav nende vanemate suhtes, kes vaatamata majanduslikule kitsikusele püüavad oma lapsi kasvatada tublideks inimesteks ning ausateks riigikodanikeks.

Riigipea andis suurperede esindajatele teada, et Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu on pidanud oluliseks ühiskonna arengu tasakaalustamist ning sel eesmärgil ühiskondliku leppe sõlmimist. Esialgu keskendub see protsess ennekõike Eesti demograafilise olukorra parandamisele ning hariduse kättesaadavusele ja kvaliteedile. President kutsus Lasterikaste Perede Liitu aktiivselt osalema ühiskondliku kokkuleppeni jõudmisel ning palus esitada omapoolseid ettepanekuid selle protsessi tulemuslikuks realiseerimiseks.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 6. novembril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee