In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi ümarlaud peab vajalikuks ühiskondlikku lepet
01.10.2002


Vabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaudVabariigi Presidendi kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud arutles täna Kadriorus president Arnold Rüütli eesistumisel ühiskondliku kokkuleppe sõlmimise vajalikkuse ja leppe sisu üle. Arutelus osalesid ümarlaua liikmetest omavalitsusühenduste juhtide kõrval ka maavanemad ning rahandus- ja regionaalminister.

Ümarlaud ühines presidendi akadeemiliselt nõukogult juba varem toetuse saanud ideega sõlmida Eestis uus ühiskondlik kokkulepe. Nagu rõhutas akadeemilise nõukogu liige professor Kalle Merusk, valitseb ühiskonnas ootus Eesti arengu seisukohalt võtmetähendusega valdkondade stabiilsema ja tasakaalustatuma arengu järele. Kokkulepe puudutakski ta sõnul Eesti arengut määravaid valdkondi, mille tähtsuse ja tähenduse suhtes on saavutatud poliitiline ja sotsiaalne konsensus.

President Rüütel märkis: ''Et jõuda osapooli rahuldava konsensusliku leppeni, tuleb käivitada laialdane sotsiaalne dialoog, mille tulemuslikuks arendamiseks on mitmeid mehhanisme. Omalt poolt toetan mõtet luua Eestis sotsiaalse dialoogi võrgustik sõlmpunktidega kõigis 15 maakonnas. Selle kaudu oleks võimalik koguda ja vahendada informatsiooni nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Selline võrgustik võimaldaks saada ka tagasisidet ühiskondliku kokkuleppe sisu vastavusest tegelikele vajadustele ning aitaks kontrollida sõlmitud leppe toimimist.''

Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua koosolekÜmarlaual osalenud jäid nõusse presidendi akadeemilise nõukogu arvamusega, et ühiskondliku leppe sisuks peavad olema ennekõike rahvastiku areng, kaasaja nõuetele vastava hariduse kättesaadavus, stabiilse majanduskeskkonna tagamine ning keskvõimu ja kohalike omavalitsuste suhestatus. Nimetatud valdkondade tippspetsialistid teevad käesoleva aasta lõpuks konkreetsed ettepanekud kokkulepet eeldavate teemade kohta.

Tänane ümarlaud otsis samuti vastust küsimusele, missugust omavalitsussüsteemi Eesti riik vajab ja kas selleni jõudmine eeldab samuti kokkulepet. Arutelus toonitati korduvalt vajadust jõuda partnerlussuhteni riigi ja omavalitsuse vahel.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 1. oktoobril 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee