In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus põhiseaduslike institutsioonide juhtidega
14.08.2002


President Arnold Rüütel kohtus täna Kadrioru presidendilossis õiguskantsler Allar Jõksi, Riigikohtu esimehe Uno Lõhmuse ja riigikontrolöri ülesandeid täitva peakontrolör Jüri Kõrgega.

Kohtumisel arutati, kas ja kuidas on võimude lahususe printsiip taasiseseisvas Eestis realiseerunud. Analüüsiti, kuidas piiritletud kompetentsiga riiklikud institutsioonid on suutnud teha koostööd Riigikogu ja Vabariigi Valitsusega ning leida üles kerkinud probleemidele demokraatlikke lahendusi. Arutleti ka selle üle, kas riigile nii sisepoliitiliselt kui ka välissuhtluses olulised otsused on lähtunud võimude lahususe printsiibist.

Kohtumisel leidis käsitlemist põhiseadusliku kohtu kui eraldiseisva institutsiooni loomise otstarbekus.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 14. augustil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee