In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu pidas istungi
03.06.2002


Vabariigi Presidendi juhtimisel toimus täna Kadriorus Riigikaitse Nõukogu istung, kus kuulati ära presidendi kaitsenõuniku major Leo Kunnase ettekanne olukorrast riigikaitses.

Teise küsimusena arutas Riigikaitse Nõukogu surmajuhtumite suurt arvu kaitsejõududes. President Arnold Rüütel pidas vajalikuks rakendada karmimaid distsiplinaarmeetmeid ülemate suhtes, kes ei tule rahuajal toime oma alluvate elu hoidmisega. Riigipea pööras kaitseväe, Kaitseliidu, piirivalve ja päästeameti juhtkonna tähelepanu vajadusele teha kõik neist sõltuv moraalse õhkkonna ja sisekliima parandamiseks oma alluvate hulgas, enesetappude preventsiooniks, määrustikuväliste suhete ärahoidmiseks ning ohutustehnilise kontrolli tõhustamiseks.

Riigikaitse Nõukogu järgmine istung toimub 19. juunil.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 3. juunil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee