In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi visiidist Norra Kuningriiki
12.04.2002


President Arnold Rüütel hindab eile hilisõhtul lõppenud riigivisiidi Norra Kuningriiki väga tulemuslikuks ja emotsionaalseks.

President tõdes visiidist kokkuvõtet tehes, et Norras toimunud jutuajamistel Tema Majesteedi kuningas Haraldi ja kuninganna Sonjaga koges ta siirast huvi Eesti maa ja rahva ning meie püüdluste vastu.

"Leidsime eestlaste ja norralaste väärtusmaailmas olevat hämmastavalt palju ühist. Mõlemad rahvad on kaua elanud võõrvõimu all ja mõlemad tähtsustavad kõrgelt iseseisvust, kuid kõige olulisem väärtus on siiski kodu. Norras võib see kodu aga tänu riigi targale regionaalpoliitikale paikneda ükskõik millises maa servas, ilma et inimeste elutingimused seetõttu erineksid," nentis president Rüütel.

Regionaalpoliitika läbimõeldus ja selle mõju riigi tasakaalustatud arengule oli jutuaineks enamikul riigivisiidi käigus toimunud kohtumistel. Selles valdkonnas, nagu mitmes teiseski, on Norra valmis ka Eestile oma kogemusi ja toetust vahendama. President Rüütel märkis: "Kohtumised Norra parlamendi Stortingi presidendi Jørgen Kosmo, peaminister Kjell Magne Bondeviki ja kalandusminister Svein Ludvigseniga andsid kinnitust, et Norra riik, kes on seni toetanud Eestit nii nõu kui jõuga, teeb seda ka edaspidi. Samuti kinnitati meile, et Norra avaldab oma tugevat toetust Eesti püüdlustele liitumisel Euroopa Liidu ja NATO-ga."

Samuti avaldas president rahulolu, et taas leidis kinnitust norralaste valmidus jätkata ja süvendada majandus-, keskkonna- ja kultuurialast koostööd. Oma asendi ja kiire arengu tõttu, aga ka tõenäoliselt üsna peatse Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti Norra investoritele huvipakkuv koht.

Oslos toimunud Eesti-Norra äriseminaril tõdeti, et Eestis leidub mitmeid investeeringuteks sobivaid valdkondi - maagaasist ja elektrist kuni bio- ja infotehnoloogiani. Riigipead saatnud äridelegatsiooni liikmete sõnul avaldas norralastele muljet Eesti kasvav turg, madalad tootmiskulud ja elanike haridustase, aga ka arenev õiguslik baas ja infrastruktuur. Samal ajal aset leidnud geneetikakonverents Eesti ja Norra teadlaste osavõtul näitas, et geeni- ja biotehnoloogias on Eesti võrdväärne partner nii Norrale kui teistelegi selles valdkonnas edusamme teinud riigile.

Ametlikku delegatsiooni kuulunud Eesti Põllumajandusülikooli rektori Henn Elmeti hinnangul on Norras vajaka teabest Eesti kohta. "Kohtasin väga suurt huvi nii Eesti vastu üldiselt, aga ka detailsemalt meie haridus- ja teaduskorralduse vastu. Pidin vastama küsimustele metsandusuuringute, keskkonnakaitse, loodusressursside ratsionaalse kasutamise jms. kohta. Meie riigi tutvustamise seisukohalt oli see kindlasti väga tulemuslik külaskäik," võttis visiidi kokku rektor Henn Elmet.

President Arnold Rüütel rõhutas nii oma kohtumistel Norras, loengul Nobeli Instituudis kui ka Tallinnas riigivisiidist kokkuvõtet tehes vajadust tihendada Läänemere piirkonnas veelgi koostööd. "Euroopa Liidu laienedes regionaalse koostöö vajadus pigem suureneb," märkis riigipea.

Norra kuningas Harald V andis president Arnold Rüütlile tema riigivisiidil üle Norra Kuningriigi Püha Olafi ordeni suurristi.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 12. aprillil 2002


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee