In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas rahvusvähemuste ümarlaua seminari
16.11.2001


President Arnold Rüütel avas eile Sakala Keskuses rahvusvähemuste ümarlaua seminari, mis käsitles ümarlaua töö tulemuslikkust, süvenes rahvusvähemuste poliitikasse Eestis ja arutas valmivat Tallinna integratsiooniprogrammi. President tänas oma kõnes ministreid, kes taasiseseisvas Eestis on rahvusvähemuste küsimusega tegelenud ja kõiki ümarlaua liikmeid, kes möödunud seitsme ja poole aasta jooksul on andnud oma parima, et oluliselt kaasa aidata Eesti Vabariigi rahvusvähemuste poliitika väljakujundamisel ja ka korrigeerimisel.

Seminaril esines ettekandega rahvusvähemuste alasest seadusandlusest Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin, kes rääkis ümarlaua ja parlamendikomisjonide koostööpraktikast ja tulemuslikkusest. Sotsiaalteadlane Klara Hallik andis ülevaate rahvusvähemuste problemaatika mõistmisest ja arengust Eestis pärast 1991. aastat. Rahvusvähemuste kultuuriseltside ja ümarlaua koostegevuse arenguvõimalustest rääkisid rahvusvähemuste kultuuriühenduste juhid Lydia Kõlvart ja Jaak Prozes. Kõikides küsimustes toimus aktiivne arutelu.

Leivi Šer tutvustas valmivat Tallinna linna integratsiooniprogrammi. Tegemist on Eestis esimese regionaalse integrtatsiooniprogrammiga. Programmi arutati neljas töögrupis, milles teravdati tähelepanu programmi sotsiaal-majanduslikele, hariduslikele ja poliitilistele aspektidele ning ametnikkonna ja kolmanda sektori rollile programmi teostamisel. Seminarist osavõtjad otsustasid igati toetada pealinna integratsiooniprogrammi väljakujundamist ja rakendamist, ümrlaud hakkab seda protsessi hoolikalt jälgima.


Presidendi kantselei pressiteenistus
Kadriorus 16. novembril 2001


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee