In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi kommentaar Rait Maruste artiklile
15.09.2006


Vabariigi President Arnold Rüütel kommenteeris täna, 15. septembril 2006 ajalehes ''Postimees'' ilmunud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtuniku Rait Maruste artiklit ''Valimine, süüme ja vastutus'' alljärgnevalt:

''Presidendivalimiste käigus on ajakirjanduse vahendusel minu vastu suunatud süüdistuste hulgas tõstetud üles süümevande väidetav rikkumine minu poolt. On kahetsusväärne, et seda kampaaniat oma kahtlustustega võimendab ka kohtunik Rait Maruste.

Olen juba varem need süüdistused tagasi lükanud kui alusetud, põhjendamatud ja tõendamatud. Teen seda ka täna ning kinnitan, et ma ei ole olnud Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure või vastuluure teenistuses ega agent ega ole osalenud kodanike jälitamisel ja represseerimisel nende poliitiliste veendumuste, ebalojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti Vabariigi riigi- või kaitseteenistuses olemise eest. Just sellisena määratles meie põhiseaduse rakendamise seadus süümevande sisu.

Põhiseadus sätestas õiguslikud alused ka süümevande vaidlustamiseks. Kuna Eesti määratles end põhiseadust vastu võttes Mandri-Euroopa õiguskultuuri kuuluva õigusriigina, siis nähti ette süümevande vaidlustamise võimalus kohtus. On hämmastav, et seda õiguskultuuri hästi tundev ja kohtuniku eetikat austav Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik kutsub minu süümevande küsimuses õigusemõistjateks ajalehe lugejaid ja valimiskogu liikmeid.

Loodan, et antud teema edasisel käsitlemisel austatakse minu kui kodaniku üht inimõigust - õigust süütuse presumptsioonile. ÜRO inimõiguste deklaratsioon sätestab, et ''iga inimest, keda süüdistatakse mingis karistatavas teos, käsitletakse süütuna seni, kuni tema süü ei ole seaduse kohaselt tõendatud avalikus kohtumenetluses, milles talle on tagatud kõik tema kaitseks vajalikud tingimused''.

Samuti usun, et õigluse ja õiguse põhimõtetele rajatud riigis leian ma vajadusel kohtulikku kaitset ka oma riivatud aule ja väärikusele.

Endine Riigikohtu esimees on oma artikli konstrueerinud osaliselt faktivigadele. Maruste väidab, et ''ametisolev president on end positsioneerinud kahe erakonna poliitilise lepingu tagajaks ning ühe erakonna auesimeheks''. On aga üldteada fakt, et Eestimaa Rahvaliidu auesimees olin aastatel 2000 - 2001 – seega kuni presidendiametisse astumiseni, mil ühtlasi astusin Rahvaliidust välja.

Samuti rõhutaksin, et Eestimaa Rahvaliidu ja Keskerakonna leppe garandiks on asetanud mind need kaks erakonda. Minu allkirja sellel leppel ei ole, mistõttu ei ole ka alust väita, nagu oleksin ise sellele positsioonile asetunud. Artiklis toodud võrdlus Saksamaaga on kohatu ja demagoogiline, sel moel on püütud võrrelda võrreldamatut.

Rait Maruste on kohtunikuna ametisolevat riigipead avalikult poliitiliselt rünnates loonud pretsedendi, mis ei anna head eeskuju praeguses ühiskondlikus debatis erapooletust nõudvate ametikohtade sihilikust politiseerimisest.''


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 15. septembril 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee