In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles Pärnumaa omavalitsuste seminaril
17.08.2006


President Rüütel osales täna Kablis Lepanina motellis toimunud Pärnumaa omavalitsuste seminaril. Seal peetud kõnes käsitles riigipea laiemalt Eesti kohalike omavalitsuste ees seisvaid probleeme ja ülesandeid.

Vabariigi President ütles seminari avades, et kohalik omavalitsus tugineb ühiskonna pikaajalise arengu käigus kinnistunud väärtuspõhimõtetele ning seob riiki kodanikuühiskonnaga, mistõttu on temast saanud ka ühiskonna stabiilse arengu peamine garantii. “Teisalt on kohalik omavalitsus demokraatliku valitsemisviisi põhilisi alustugesid. Tuleb ju nimelt omavalitsustel silma vaadata ja lahendusi pakkuda kõigile neile probleemidele, mis määravad meie elukvaliteedi, sealhulgas elukeskkonna turvalisuse,” kõneles riigipea.

President Rüütel käsitles ka enda juures tegutseva kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaua tegevust viimase viie aasta jooksul, öeldes muuhulgas, et see on võimaldanud regulaarselt tuua kohaliku omavalitsuse arenguga seotud küsimused riigivõimu keskmesse. “Samuti on ümarlaua liikmetel olnud võimalus vahetult kohtuda mitmete ministrite ja teadlastega ning saada ülevaadet ka teiste riikide kogemustest kohaliku omavalitsuse arendamisel,” rääkis riigipea.

Kõneldes kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonna avardumisest, sõnas Vabariigi President, et paraku pole koos sellega oluliselt laienenud omavalitsuse võimalused uusi ülesandeid nõuetekohaselt täita. “Riigivõimu tasandil on oluline mõista, et lõppkokkuvõttes määrab inimeste suhtumise oma riiki ja tema võimuorganite tegevusse see, kuidas on korraldatud koolieelne ja põhiharidus, kindlustatud sotsiaalabi osutamine ning kui turvaline ja kvaliteetne on elukeskkond. Teisalt sõltub ka ühiskonna jätkuv arengukiirendus otseselt sellest, kuidas kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonda antud küsimusi lahendatakse,” toonitas riigipea.

President Rüütel rõhutas oma kõnes veel ametkondadevahelise, piiriülese ja regionaalse koostöö olulisust. Lahendust ootavatest praktilistest päevaprobleemidest tõi riigipea edasilükkamatuna välja kohaliku omavalitsuse stabiilse tulubaasi kindlustamise koos selleks vajalike õiguslike garantiidega, samuti riigi funktsioonide täitmiseks mittevajalike maade sihipärase üleandmise munitsipaalomandisse ning omavalitsusalase teadustöö edendamise.

Vabariigi President peatus oma kõnes ka aktuaalsetel probleemidel hariduse ja rahva tervise valdkonnas. “Mitmed tänuväärsed meetmed sündimuse suurendamiseks töötavad tühikäigul, kui kõigile soovijatele pole kindlustatud kohta lasteaias ning samas tempos jätkub põhikoolist väljalangemine. Ilmselt vajaks lasteasutuste rajamine ja eelõppe korraldamine riigipoolset toetust eriprogrammi raames. Kriitilises demograafilises situatsioonis, mis on tunnetatav eeskätt kohalikul tasandil, vajaks erilist tähelepanu ka iga põhikoolist väljalangemise juhtum ja saatuse hoolde jäänud põhikooli lõpetaja. Kriitiliselt vajavad ülevaatamist ametikoolides õpetatavad erialad, et kindlustada nii teadmistepõhise ühiskonna areng, rahuldada regionaalse ettevõtluse vajadusi kui ka samaaegselt pakkuda noortele uusi huvitavaid väljakutseid,” kõneles riigipea.

Pärnumaa omavalitsuste seminar-laager toimub 12. korda.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 17. augustil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee