In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kaksteist seadust
29.06.2006


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsusele kuulutada välja Riigikogus 14. juunil 2006 vastu võetud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus; elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus; halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus; töötuskindlustuse seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse ja välisteenistuse seaduse muutmise seadus; Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni autoriõiguse lepingu ratifitseerimise seadus; Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooni esitus- ja fonogrammilepingu ratifitseerimise seadus; Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seadus; 15. juunil 2006 vastu võetud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus; kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse täiendamise seadus; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus; ning välissuhtlemisseadus.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 29. juunil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee