In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President külastas Kirde piirivalvepiirkonda
26.06.2006


President Arnold Rüütel külastas Eesti idapiiri.President Arnold Rüütel külastas täna Eesti idapiiri Kirde piirivalvepiirkonnas, tutvudes ühtlasi Eesti ettevalmistustega liitumiseks Schengeni ruumiga.

Hommikul lendas riigipea helikopteriga Tallinnast mööda põhjarannikut Narva linna, kus tutvus sealse kordoniga ja külastas piiripunkti Kreenholmi jalakäijate sillal. Narva kordonis andis Piirivalveameti peadirektor kolonel Roland Peets ülevaate olulisematest teemadest Eesti piirivalve praeguses arengus, sealhulgas Schengen Facility programmidest ja vahendite kasutamise hetkeseisust. Kirde piirivalvepiirkonna ülem kolonel Aimar Köss tutvustas juhtimisstruktuuri optimeerimise senist käiku ja koostööd Venemaa piirivalvega, samuti Schengen Facility ja Phare projektide mõju piirivalvamise ja infrastruktuuri arengule. Narva kordoni ülem kapten Rein Steinfeld tutvustas teenistuse korraldamist sealses piirilõigus. Ettekannetest jäi kõlama, et Schengeni ruumiga ühinemist kõrvutavad spetsialistid kõrgkooli küpsuseksami sooritamisega, Eesti piirivalve tõsiseimad arengumured seonduvad aga ametikohtade täituvusega.

Narva jalakäijate silla piiripunktis tutvus Vabariigi President augustikuus valmiva piirirajatisega ning vastas kohalike ajakirjanike küsimustele. Seejärel sõitis riigipea Mustajõe kordonisse, kus pani nurgakivi Phare vahendite toel rajatavale uuele kordonihoonele. President Rüütel külastas ka Alajõe kordonit ning tutvus Mustvees sealse aasta pärast valmiva uue kordonihoone ehitamise kavadega. Päeva lõpetas riigipea Peipsi järve läänekaldal Varnja kordonis, kus toimunud arutelus käsitleti järvepiiri valve iseärasusi.

President Rüütli hinnangul on Eesti piirivalve kaasajastamisel tehtud ära palju tööd, väga oluliseks tuleb seejuures pidada Schengen Facility raames meile avanenud võimalusi. Riigipea rõhutas aga, et jätkuvalt tuleb tegeleda piirivalvurite motivatsioonisüsteemi ja sotsiaalsete tagatiste tugevdamisega. Ühe lähitulevikus enam tähelepanu vajava ülesandena toonitas president Rüütel, et Ida-Virumaa noortel võiks aidata senisest rohkem leida teed piirivalvuri huvitava ja arenguvõimalusi pakkuva elukutse juurde, mis võimaldaks neil ühtlasi jääda elama kodukanti.

Riigipead saatsid täna visiidil siseminister Kalle Laanet, samuti Ida-Viru, Jõgeva ja Tartu maavanem ning sealsed omavalitsusjuhid.

Homme, teisipäeval, külastab president Rüütel Kagu piirivalvepiirkonda - Piirissaare radarvaatlusposti, maismaapiiri Värska lähistel, Koidula maanteepiiripunkti ning Luhamaa kordonit.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 26. juunil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee