In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Riigikogu väliskomisjoniga
15.06.2006


President Rüütel kohtus neljapäeval Kadriorus Riigikogu väliskomisjoniga. Kohtumisel arutati eeskätt olukorda Euroopa Liidu naabruspoliitikaga seotud riikides.

Vabariigi President väljendas heameelt, et Riigikogu võttis välissuhtlemisseaduse vastu koos muudatustega, mis parandavad seaduse õiguskindlust. Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa nimetas viimast poolaastat komisjoni töös eriti töörohkeks, mis tulenes nii olulise tähtsusega seaduseelnõude menetlemisest kui ka tihedast välissuhtlemisest. Eesmaa pidas oluliseks ja tänuväärseks väliskomisjoni liikmete osalemisvõimalust riigivisiitidel ametliku delegatsiooni koosseisus.

Kõneldes poliitilisest olukorrast EL naabruspoliitika sihtriikides, ütles president Rüütel, et sealsetes arengutes on märgata ka raskusi, mis sunnivad muret tundma, kas demokraatlike muudatuste teele asudes püstitatud eesmärke ikka suudetakse soovitud määral saavutada. “Nende riikidega suheldes on üheselt tunda, et Eestit seal usaldatakse ning meie kogemuste vastu valitseb suur huvi. Meil lasub suur vastutus arukaid nõuandeid jagada, et reformide teel ei tekiks tagasilööke,” märkis riigipea. Väliskomisjoni liikmed väljendasid samuti mõtet, et Eesti roll suhete arendamisel Ukraina, Gruusia ja Moldovaga on muuhulgas teadvustada naabruspoliitika raames tehtava töö olulisust teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa käsitles põgusalt Euroopa Liidu põhiseaduslikku leppe teemal väljendatud seisukohti peagi EL eesistujariigiks saavas Soomes, kus erinevatest arvamustest hoolimata jõutakse peagi tõenäoliselt leppe ratifitseerimiseni. Samuti tutvustas Eesmaa viimase aja tegemiste seas ka kontakte Venemaa kolleegidega, mis on tõestanud, et suhteid kahe riigi parlamentide vahel tasub tihendada.

Lühidalt kõneldi veel transiidi valdkonna küsimustest. President Rüütel ütles, et poliitiliste jõupingutustega on võimalik transiitkaubanduse mahtu märgatavalt tõsta, kusjuures tähelepanu all tuleks hoida eeskätt mitteohtlikke ja konteinerveoseid. Riigipea lisas, et seeläbi tekkiv täiendav tulu tuleks suunata Eesti kõrgtehnoloogiasektori tugevdamisele ja innovatsiooni arendamisele.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 15. juunil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee