In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu arutas ohtlike ainetega seonduvat ning Kaitseväe arengukava
06.06.2006


President Rüütli juhtimisel täna Kadriorus kogunenud Riigikaitse Nõukogu arutas ohtlike ainete ja veostega seonduvat ning sõjalise riigikaitse arengu alusdokumendiks oleva “Kaitsejõudude struktuur ja arenguplaan 2010” täitmist.

Päästeameti peadirektor Mati Raidma andis ülevaate ohtlike ainetega seonduvatest ohtudest ja nendele reageerimisest. Õiguskantsler Allar Jõks tutvustas ohtlike veostega seonduvat õiguslikku regulatsiooni.

Riigikaitse nõukogu nentis, et ohtlikud veosed ja ained ning nendega seonduvad küsimused on sedavõrd olulised, et lisaks järelvalvele ja valmidusele õnnetusega tegeleda on vajalik ka neid puudutava õigusliku baasi korrastamine.

Kaitseminister Jürgen Ligi ja kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts andsid ülevaate sõjalise riigikaitse arengu alusdokumendiks oleva “Kaitsejõudude struktuur ja arenguplaan 2010” senisest täitmisest. Riigikaitse Nõukogu leidis, et üldiselt on võetud ülesannete täitmine läinud edukalt. Suurima probleemina toodi esile mahajäämust infrastruktuuri ja laskeväljade arendamisel, kuid vaatamata sellele tõdeti, et arengukavas sätestatud operatiivstruktuuri ettevalmistamine tuleb läbi viia ettenähtud tähtaja raames.

Riigikaitse Nõukogu on Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõrgema juhi juures tegutsev nõuandev organ. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 6. juunil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee