In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus õiguskantsleriga
30.05.2006


President Rüütel kohtus täna Kadriorus õiguskantsler Allar Jõksiga, et arutada Eesti õigusloome küsimusi.

Vabariigi President toetas õiguskantsleri arvamust, et kehtiv erakonnaseadus ei sätesta piisavalt tõhusat järelevalvet erakondade rahastamise üle ning seetõttu on vajalik täiendavate kontrollimehhanismide loomine, mis tagaksid põhiseaduse §-s 10 sätestatud demokraatia põhimõtte järgimise. Tõdeti, et erakondade rahastamise järelevalvesüsteemi korrastamine on eriti oluline enne järjekordseid Riigikogu valimisi 2007. aasta kevadel.

Kohtumisel leiti, et arvestades Eesti poliitilise kultuuri ja demokraatia arengut, tuleks veel kaaluda, kas on õigeaegne kaotada 2008. aastast erakondadesse kuulumise piirangud kohtunikele, prokuröridele, politsei- ja piirivalveametnikele, õiguskantslerile ja riigikontrolörile. Eesti riigipea märkis, et ametnike, eriti õiguskaitseorganite teenistujate, politiseerimine on ohtlik suund, mis võib vähendada inimestes usku ausasse ja õiglasesse haldamisse ning õigusemõistmisesse.

Samuti tundsid Vabariigi President ja õiguskantsler muret õigusloomes levinud suundumuse pärast võimu üha enam tsentraliseerida, tugevdades riigis keskvõimu ja vähendades põhiseaduslike institutsioonide pädevust.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 30. mail 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee