In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President alustas töövisiiti Ida-Virumaal
11.04.2006


President Arnold Rüütel külastas täna Ida-Virumaa töövisiidi raames Sillamäed ja Narva-Jõesuud.

Vabariigi President avas Sillamäe Eesti Põhikoolis Rahvusvähemuste Ümarlaua istungi, kus arutati vene õppekeelega koolide üleminekut osalisele eestikeelsele õppetööle gümnaasiumiastmes. Ümarlauale olid osalema kutsutud ka Ida-Virumaa vene õppekeelega keskkoolide ja gümnaasiumide esindajad, lastevanemad ning kohalike omavalitsuste esindajad.

President Rüütel toonitas, et väga oluline on kaasata 2007. aasta haridusreformi arutelule inimesi, keda see otseselt puudutab, et tagada üksteisemõistmine. Vabariigi President lisas, et kui suudame ülemineku sellisel kujul realiseerida oleme ühiskonnana tugevamad ja suudame kiiremini areneda.

Eesti riigipea osales Ida-Virumaa spordipäeval, kus allkirjastati maakonna spordialane koostööleping, ning tegi kaasa ühise spordimatkal Sillamäel. Spordilepingu allkirjastamisel kutsus president Rüütel kõiki üles rohkem looduses liikuma ja spordiga tegelema.

Järgmiseks külastas Eesti riigipea Sillamäe sadamat, kus ta tutvus sadama akvatooriumiga ning värskelt avatud Sillamäe-Kotka laevaliini teenindava praamlaevaga “Vironia”.

Seejärel tegi president Rüütel ringkäigu Narva-Jõesuus, mille käigus Narva-Jõesuu linnapea Andres Noormägi tutvustas linna probleeme ja arenguplaane. Õhtul esitles Ida-Viru maavanem Ago Silde Vabariigi Presidendile maakonna arengustrateegiat aastatel 2005-2013.

Vabariigi Presidendi sõnul on tal heameel näha, et Ida-Viru maakond on väga aktiivselt arenenud ja ta avaldas lootust, et arengustrateegias väljatoodud eesmärgid õnnestub ellu viia.

Homme külastab president Rüütel Ida-Virumaa visiidi raames Tartu Ülikooli Narva Kolledžit, Narva tööstusparki NAKRO-INTEC, AS-i Narva Elektrijaamad, Toila sadamat ja Wienerberger AS-i.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 11. aprillil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee