In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Raudteetranspordi Nõukoguga
11.04.2006


President President Rüütel kohtus Kadriorus Raudteetranspordi Nõukoguga.President Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus 17 riigi raudteeadministratsiooni tippjuhiga, kes osalevad Tallinnas toimuval Raudteetranspordi Nõukogu 43. istungil.

Vabariigi President rõhutas kohtumisel, et raudtee valdkonnas toimuv koostöö annab täiendava ja väärtusliku dimensiooni riikidevahelistele suhetele tervikuna. Riigipea sõnas, et Eesti infrastruktuur, sealhulgas sadamad, võimaldaks oma kvaliteedi ja potentsiaaliga oluliselt suurendada veomahtusid Aasia kiirelt kasvava majandusega riikidest Euroopa Liidu maadesse; samuti on kasvuruumi Kesk- ja Ida-Euroopas põhja-lõuna suunal toimuval transiidialasel koostööl. Seejuures on oluline roll Eesti, Venemaa ja Kasahstani ning teiste riikide raudteeadministratsioonide vastastikusel mõistmisel ja tihedal koostööl, ütles president Rüütel.

Raudteetranspordi Nõukogu delegatsiooni juhtinud Venemaa raudteesüsteemi juht, OAO ''Rossiiskie Želežnõje Dorogi'' president Vladimir Jakunin kinnitas, et Eesti riigipea poolt esile toodud teema on nõukogu päevakorras arutlusel ning kuulub ka nõukogu pikemaajaliste strateegiliste plaanide hulka.

AS Eesti Raudtee juhatuse liige, tegevdirektori asetäitja Riivo Sinijärv tutvustas lühidalt Raudteetranspordi Nõukogu tegevust, toonitades, et nõukogu tegutseb pragmaatilises ja üksteisemõistmise vaimus.

Raudteetranspordi Nõukogu asutati 1992. aastal raudteetranspordi alase koostöö koordineerimiseks ning tegevuspõhimõtete väljatöötamiseks endise Nõukogude ruumi riikides, mida ühendavad samasuguse rööpalaiusega (1520 mm) raudteed. (Rööpalaius Euroopa, Hiina ja USA raudteedel on 1435 mm.) Nõukogu koguneb kaks korda aastas kordamööda liikmesriikides, selle töös osalevad raudteeadministratsioonide tippjuhid 17 riigist – SRÜ riikide kõrval eraldi lepingu alusel ka Läti, Leedu, Eesti ja Bulgaaria ning vaatlejana Soome.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 11. aprillil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee