In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Poola peaministriga
30.03.2006


President Rüütel kohtus Poola Vabariigi peaministri Kazimierz Marcinkievicz’iga.President Rüütel kohtus täna Kadriorus Poola Vabariigi peaministri Kazimierz Marcinkievicz’iga. Kohtumisel keskenduti eeskätt infrastruktuuri ja energeetika valdkonna küsimustele.

Vabariigi President rõhutas kohtumisel, et Via Baltica edasine arendamine läbi Poola territooriumi nii lääne kui lõuna poole annab väga olulise impulsi Läänemere regiooni, sealhulgas ka Eesti ja Poola majanduse arenguks. Samuti toonitas Eesti riigipea, et Läänemere-äärsete riikide energiavõrgud tuleks üksteisega ühendada, et tagada senisest paremini energiajulgeoleku vajadused ja soodustada konkurentsi arengut.

Peaminister Marcinkievicz tutvustas oma valitsuse tegevust Poolat läbiva rahvusvahelise tähtsusega maanteevõrgu arendamisel, lisades, et Poola on mitu aastat selle küsimuse lahendamisel hiljaks jäänud, kuid üritab nüüd seda otsustavalt tasa teha. Peaminister sõnas, et maanteede arengust sõltub edasine riikidevaheline kaubavahetuse kasv ning kindlasti tuleb arendada ühendusteid nii ida-lääne kui põhja-lõuna suunal.

Kazimierz Marcinkievicz ütles, et trass Varssavist Saksa piirini peaks valmima umbes lähema kolme aastaga. Maantee Leedu piirist Varssavini on tema sõnul projektitasandil peaaegu valmis, lahendada on jäänud veel mõned sisemaiselt keerulised küsimused, mis seostuvad eeskätt looduskaitsega - planeeritav teelõik läbib rahvuspargis kauneid loodusväärtuslikke alasid.

Energeetika valdkonnast kõneldes väljendas peaminister valmisolekut koostööks kõigi Euroopa Liidu liikmesriikidega ning lisas, et Poola energeetika tuleviku kavandamisel soovitakse edasises ekspertide tasandil toimuvas koostöös näha osalemas ka Eesti esindajaid.

Kohtumisel leiti üksmeelselt, et Eestil ja Poolal on palju võimalusi oma senise pikkade traditsioonidega koostöö arendamiseks nii kahepoolsena kui Euroopa Liidus - näiteks ühiselt kaasa aidates demokraatia arendamisele Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riikides.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 30. märtsil 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee