In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas Eesti linnade ja valdade päevade plenaaristungi
16.02.2006


Vabariigi President avas täna Tallinnas Sokos Viru hotelli konverentsikeskuses Eesti linnade ja valdade päevade raames toimunud plenaaristungi.

Oma avakõnes märkis president Rüütel, et omavalitsus on demokraatliku ühiskonnakorralduse püsimise esmaoluline garantii. ''Ühiskonna areng on laiendanud ja muutnud mitmekesisemaks kohaliku omavalitsuse vastutusalasse kuuluvate kohaliku elu küsimuste mõõdet. Samas tagab just hariduse, sotsiaalhoolekande, tervishoiu, elukeskkonna ja sotsiaalse turvalisusega seotud küsimuste tulemuslik lahendamine jätkuvalt ühiskonna arengukiirenduse. Need küsimused moodustavad ka selle valdkonna, kus elanikke rahuldavad lahendused suurendavad või vähendavad usalduskrediiti riigi ja tema kodanike vahel,'' ütles riigipea.

President Rüütel rõhutas kohaliku omavalitsuse poliitikute ja ametnike suurt vastutust. ''Määrab ju ühiskonnakorralduse aluse tugevus lõppkokkuvõttes selle, kui kõrgeid sihte me oma riigi edasises arengus võime seada ning kui reaalne on nende saavutamine,'' lausus Vabariigi President.

Riigipea tõdes, et kohtumistel omavalitsustes on erinevas võtmes traditsioonilise märksõnana kõlanud 'koostöö', nii kohaliku omavalitsuse üksuste endi vahel kui ka omavalitsusliitude ning kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel.

''Tuleb tõdeda, et koostöövõimaluste otsimine ning arendamine kõigis nendes valdkondades on jätkuvalt aktuaalne ka täna. Samas, kui hinnata tagasivaates koostöö arengut, siis võib märkida, et omavalitsuste koostöö tulemusena on teostunud mitu arvestatavat projekti ning palju kaalukaid ettevõtmisi. Üleriigiliste omavalitsusliitude koostöö laabumine on teinud kohalikust omavalitsusest tõsiselt võetava partneri kohalike huvide esindamisel ja läbirääkimistel riigiga,'' lausus president Rüütel.

Vabariigi President lisas, et Eesti kohalikul omavalitsusel on riigi iseseisvuse taastamisel ja selle kindlustamise 15 aasta jooksul omandatud märkimisväärne kogemus, mis pakuks tuge demokraatliku arengutee valinud riikidele ning annaks omanäolist lisa Euroopa kohaliku omavalitsuse ühisväärtustele.

President Rüütli kõne terviktekst on kättesaadav koduleheküljel www.president.ee.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 16. veebruaril 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee