In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud arutas riiklikku õppekava
24.01.2006


Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaud kogunes täna Kadriorus riigipea juhtimisel istungile, millel arutati ettevalmistusi venekeelsete gümnaasiumide üleminekuks eesti õppekeelele alates 2007. aastast vastavalt uuele riiklikule õppekavale.

Arutelu keskendus eelkõige üldhariduskooli õppekava üldosale. Rahvusvähemuste Ümarlaua liikmed leidsid, et õppekavad Eesti koolides peaks õppekeelest sõltumata olema ühtsed ning võtma arvesse ühiskonna paljukultuurilisust ja integratsiooni kahepoolset olemust.

Arutelus osalenud tundsid huvi, kuidas haridus- ja teadusministeerium on arvesse võtnud õpetajate valmisolekut üleminekuks eesti õppekeelele ning nende koolitus- ja ümberõppevajadusi. Rahvastikuministri büroo edastatud teabe kohaselt on esimesed 50 õpetajat ümberõppe juba läbinud.

Vabariigi President märkis seejuures, et ennekõike tuleb lähtuda inimestest ja vältida lahenduste jäikust. Samuti pidas riigipea vajalikuks, et antud teemal jätkuks dialoog ühiskondliku leppe haridusfoorumiga. Nii õpilaste arvu pideva vähenemisega kui ka kõnealuse ümberkorraldusega vabaneb õpetajaid, kellele president Rüütel pidas oluliseks pakkuda tööd lastega tegelevates tugiüksustes.

Ümarlaua liikmete hinnangul on kavandatava ülemineku kohta saadaval liiga vähe teavet, mis tekitab põhjendamatuid eelarvamusi ja pingeid. Ühtlasi toonitati, et riiklik programm peab olema ellu viidud erinevate ministeeriumite koostöös ja kooskõlas riigieelarvega. Samuti märgiti, et teema on liigselt politiseeritud ega tohiks sõltuda valimistest või valitsuse vahetumisest.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 24. jaanuaril 2006


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee