In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Ühiskondlikule leppele kirjutas alla veel kaksteist osapoolt
20.12.2005


Vabariigi Presidendi juuresolekul andsid Kadrioru lossis oma allkirja ühiskondlikule leppele kaksteist uut osapoolt. Allakirjutanud organisatsioonide nimel võttis sõna Eesti Arstide Liidu esindaja doktor Peeter Mardna.Vabariigi Presidendi juuresolekul andsid Kadrioru lossis toimunud pidulikul tseremoonial oma allkirja ühiskondlikule leppele kaksteist uut osapoolt: Eesti Arstide Liit, Eesti Demokraatlik Partei, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Naisettevõtjate Liit, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Tarbijakaitse Liit, Eesti Tervisedenduse Ühing, Eesti Vabaharidusliit, Eraülikoolide Rektorite Nõukogu, Sihtasutus Eesti Lastefond, Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut ning Vene Akadeemiline Selts.

President Rüütel rõhutas allkirjastamisel, et ühiskondliku leppe protsess on Eesti tingimustes unikaalne liikumine, kuna selles osalevad nii avaliku sektori kui ka era- ja kolmanda sektori organisatsioonid. Just see asjaolu annab võimaluse arendada dialoogi era- ja avaliku huvi vahel, mida ei sea oma otseseks eesmärgiks esindusdemokraatia, leidis Eesti riigipea.

"Ühiskondlik lepe on dialoog kui pidevalt toimiv arvamuste foorum. Sama põhimõtet näeme ka paljude oluliselt suuremate struktuuride juures. Ka Euroopa Liit on põhimõtteliselt ühiskondlik lepe, sest tema juhtmõtteks on mitmekesisuse ühtsus. Meiegi peaksime otsima sedasama omaenda ühiskonnas," lausus Vabariigi President.

Ühiskondliku Leppe Sihtasutuse nõukogu esimees Aadu Luukas rõhutas oma sõnavõtus, et leppe protses on jätkuvalt avatud uutele osapooltele. Allakirjutanud organisatsioonide nimel võttis sõna Eesti Arstide Liidu esindaja doktor Peeter Mardna.

Eesti esimene ühiskondlik lepe allkirjastati 20. oktoobril 2003 Rahvusooper Estonia Talveaias. Kahe aasta jooksul on ühiskondliku leppe protsess oluliselt laienenud, haarates endaga 61 osapoolt. Ühiskondliku leppe mõte on vahendada eri ühiskonnagruppide dialoogi, leida ühised väärtused ja kokkupuutepunktid eriarvamuste vahel ning pakkuda lahendusteid tekkinud probleemidele.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. detsembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee