In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tänas Ukraina suursaadikut
25.11.2005


Ukraina suursaadik Mykola Makarevych tegi täna Kadriorus lahkumisvisiidi president Arnold Rüütlile, kes tänas suursaadikut tema panuse eest oma kodumaa tutvustamisel Eestis ning riikide vaheliste kontaktide mitmekesistamisel.

President Rüütel andis Ukraina suursaadikule Mykola Makarevych'ile  Maarjamaa Risti I klassi ordeni.President Rüütel leidis, et suursaadiku töö Eestis 1999. aasta oktoobrist tänaseni on olnud Eesti ja Ukraina suhete jaoks väga tulemuslik ning tõstis eriti esile inimestevahelise lävimise tihendamist. ''Pean väga oluliseks Teie tegevust suhtlemisel arvuka kohaliku Ukraina kogukonnaga ning nende üritustele igati kaasa aitamisel. Tunneme heameelt nende inimeste üle, sest nad on andnud väärtusliku panuse Eesti ühiskonna arengusse ning rikastanud meie kultuuri- ja vaimuelu,'' lausus Vabariigi President.

Eesti riigipea rõhutas ka suursaadik Makarevychi vastutusrikast ja tänuväärset tööd dojäänina-Eestis resideeruva diplomaatilise korpuse vanemana.

Ukraina suursaadik tänas president Rüütlit talle osutatud au eest, samuti Eesti riigipea isikliku panuse eest kahe riigi suhete edendamisse. Suursaadik Makarevychi sõnul on Ukraina saatkond Tallinnas teinud palju tööd riikidevaheliste kontaktide arendamisel ning tunnetanud seejuures alati Eesti rahva toetust Ukraina rahvale.

Suursaadiku teenete tunnustuseks andis president Rüütel talle Maarjamaa Risti I klassi ordeni.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 25. novembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee