In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Soome presidendiga
20.11.2005


President Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Eestis lühivisiidil viibiva Soome Vabariigi presidendi Tarja Haloneni.

Kohtumisel tõdeti ühiselt, et Eesti ja Soome koostöö on tihe ja üksteist toetav. Kõneldes kontaktidest teaduse ja hariduse valdkonnas, leidsid riigipead, et need on olnud vastastikku kasulikud ja loonud eeldused veelgi tihedamateks suheteks tulevikus.

Presidendid arutasid ka Läänemere riikide koostöö küsimusi, sealhulgas seoses energeetika valdkonnaga laiemalt ning eraldi Soome lahe põhja gaasijuhtme rajamise plaanidega. Käsitledes keskkonnakaitse teemat ja selle kontekstis ka laevaliikluse arengut Läänemerel, väljendasid riigipead lootust, et peagi Soomes toimuval Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) assambleel otsustatakse kuulutada Läänemeri eriti tundlikuks merealaks.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. novembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee