In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles väärtustest poliitikas
11.11.2005


President Arnold Rüütel kõneles konverentsil President Arnold Rüütel avas täna Tallinnas, Pirita Lillepaviljonis konverentsi "Kristlikud väärtused Eesti poliitikas". Konverentsi korraldas Eesti Evangeelne Luterlik Kirik eesotsas peapiiskop Andres Põder'iga ning sellel esinesid peaminister Andrus Ansip ja teised kõigi parlamendierakondade esindajad.

"Enamik kristlikke väärtusi on meie euroopalikus kultuuriruumis üldinimlikena nii kinnistunud, et ka mittekristlased peavad neid loomulikuks järgida. Olgu nendeks siis ausus või halastus, ligimesearmastus või endast nõrgemate toetamine. Kõik need väärtused säilivad ning antakse edasi ühiskonna sidususe ja eeskuju kaudu," kõneles Vabariigi President.

Riigipea kutsus poliitikuid mõtlema sellele, kuidas tulevase eelarvega vähendada uute tõrjutute teket ja lõhesid ühiskonnas. "Ühiskonna moraalset küpsust näitabki tema solidaarsus olulistes küsimustes. Hea meel on näha, kuidas meie inimeste jõukus kasvab. Teisalt näitavad aga rahvusvahelised võrdlusandmed ohtlikult suureks paisunud sotsiaalset ebavõrdsust Eesti elanike seas. Selle kaugeleulatuvatest tagajärgedest annavad märku kasvõi andmed rahva tervise ja laste koolist väljalangemise kohta," sõnas Vabariigi President.

President Rüütel lausus, et tervitab laiemat ühiskondlikku diskussiooni moraali ja poliitika omavaheliste seoste üle. "Ma arvan, et avalikkus soovib ja peabki saama vastuse küsimustele, kui loomulik ja võimalik on eetiline poliitika ning mil määral on see juurdunud tänases Eestis," lisas riigipea.

Vabariigi Presidendi kõne terviktekst on kättesaadav kodulehel www.president.ee.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 11. novembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee