In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Taani Kuningriigi suursaadikuga
27.09.2005


Taani Kuningriigi suursaadik Kirsten Rosenvold Geelan andmas üle volikirja president Arnold RüütlilePresident Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Taani Kuningriigi suursaadiku Kirsten Rosenvold Geelan'i, kes esitas oma volikirja.

Vabariigi President märkis, et Eesti ja Taani vahelised suhted on väga head - kõiki valdkondi hõlmav tihe ja usaldusele toetuv suhetepõiming Eesti ja Taani vahel rajaneb arvukatel ajaloolistel, kultuurilistel ja poliitilistel ühisjoontel ning majanduslikel huvidel. "Pean oluliseks koostööd demokraatiavööndi laiendamisel Euroopa Liidu välispiiride naabruses ja puhta keskkonna tagamisel Läänemere regioonis, samuti jõupingutusi julgeolekut ja heaolu ähvardavate ohtude ennetamisel. Seda loetelu võiks jätkata, sest meil on väga palju võimalusi mitmekülgseks koostööks," lausus riigipea.

President Rüütel tänas Taanit toetuse eest Eesti liitumisele Euroopa Liidu ja NATO-ga. "Teie panus selles protsessis on olnud märkimisväärne. Nüüd peame ühiselt tegema jõupingutusi, et Euroopa oleks homme märgatavalt konkurentsivõimelisem kui täna, et turvalisus ja sotsiaalne heaolu kasvaksid," sõnas Vabariigi President, paludes ühtlasi edasi anda oma tervitused Tema Majesteedile kuninganna Margrethe II-le.

Suursaadik Geelan'i sõnul ühendavad Eestit ja Taanit mitmed ühised väärtused ja vaated. "Meie valitsused, poliitikud ja rahvad väärtustavad meievahelist lähedast ja usalduslikku koostööd," lausus Taani suursaadik. Ta lisas, et kontaktid meie rahvaste vahel suurenevad kõigil tasanditel - nii üksikisikute vahel kui ka kultuurilises kontekstis.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 27. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee