In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi kultuurirahastu kuulutab konkursi noore teadlase preemiale
27.09.2005


Sihtasutus Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutas välja konkursi noore teadlase preemiale 2005. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 28. oktoober 2005.

Noore teadlase preemia on mõeldud 35-aastasele või nooremale Eesti päritolu doktorikraadiga teadlasele, kes teeb uurimistööd Eesti või välismaa teadusasutuse või ülikooli juures. Noore teadlase preemia suurus on 50 000 krooni ja seda rahastab Toomas Luman.

Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos isikuandmete ja lühikese elulooga, teadustöö kirjeldus, asjassepuutuvate avaldatud teadustööde loetelu ning vähemalt kahe juhendaja või õpetaja soovitused. Kandidaate võivad esitada nii noored teadlased ise, nende juhendajad, tööandjad jt., samuti kultuurirahastu nõukogu liikmed.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Sihtasutusele Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu (A. Weizenbergi 39, 15050 Tallinn).


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 27. septembril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee