In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles Tallinna Tehnikaülikooli rektori ametisse seadmisel
31.08.2005


President Arnold Rüütel osales Tallinna Tehnikaülikooli rektori ametisse seadmiselPresident Arnold Rüütel osales täna Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu lahtisel pidulikul istungil, kus toimus uue rektori professor Peep Sürje ametisse seadmise tseremoonia.

Vabariigi President andis viieks aastaks ametisse astunud vastsele rektorile tseremoonial üle ametiketi. Ühtlasi avaldas riigipea tunnustust senisele rektorile, professor Andres Keevallikule, kes on andnud suure panuse Tallinna Tehnikaülikooli arengusse.

Oma tervituskõnes rõhutas president Rüütel järjepidevuse olulisust ülikooli juhtimisel, kuna professor Sürje on seni aastaid töötanud TTÜ prorektorina ning nüüd kaasab ta oma uude meeskonna ka senise rektori, professor Keevalliku. Riigipea märkis, et Tallinna Tehnikaülikooli juhtimine on usaldatud headesse kätesse.

"Inseneriõppe tase ja ulatus saab otsustava kaalu teadmistepõhise Eesti jätkuprogrammi teostamisel. See tähendab, et rahvusvahelistele nõuetele vastavaid spetsialiste tuleb ette valmistada rohkem, paranema peab selleks vajaliku infrastruktuuri tase ja uuringute rahastamine. Möödapääsmatuks kujuneb ka tihe rahvusvaheline koostöö, mille ühe hea näitena võime tuua Tallinna ja Helsingi tehnikaülikoolide vahelist suhtlemist," kõneles Vabariigi President

"On vältimatu, et kiiresti uuenevate tehnoloogiate ajastul tugineb inseneride ja tehnikateadlaste ettevalmistus valdkonna tippteadusele ja -tehnoloogiale ning toimub ka vastavas keskkonnas. Siin saab otsustava sõna öelda riik, tehes koolitustellimuse kaudu oma strateegilised valikud. Oluline on samuti majandussektori, ennekõike teie kooli vilistlaste roll uue innovaatilise taseme saavutamisel. Arvestatava ekspordimahuga kõrgtehnoloogiliste ettevõtete kujunemine on Eesti majandusedu jätkumise üks oluline tagatis," lisas riigipea oma tervituskõnes.

President Rüütel soovis Tallinna Tehnikaülikoolile jätkuvat uuendusmeelsust ja teotahet ning tasakaalu akadeemilise vaimsuse ja noorusliku katsetamisjulguse vahel, samuti headele algatustele rakenduse leidmist.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 31. augustil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee