In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Poola suursaadikuga
16.08.2005


President Arnold Rüütel võttis vastu Poola Vabariigi suursaadiku Tomasz Chlońi, kes esitas oma volikirjaPresident Arnold Rüütel võttis täna Kadriorus vastu Poola Vabariigi suursaadiku Tomasz Chlońi, kes esitas oma volikirja.

Vabariigi President märkis, et Eesti ja Poola suhteid iseloomustab korrapärane ja sisukas poliitiline dialoog. "Eesti hindab kõrgelt Poola toetust Eesti liitumisele NATO-ga. Täna on Eesti NATO-s ja see on vaid tõestanud meie sujuvat koostööd. Mul on rõõm tõdeda, et NATO võtab tõsiselt ühise õhuruumi turvalisuse tagamise vajadust ning teostab NATO ühist õhukaitsepoliitikat, kus Poola osaleb õhuturbe teostamisel Balti regioonis 2006. aastal," märkis riigipea.

Suursaadik Chlon ütles oma eesti keeles peetud kõnes, et kuigi tunneme ennast Euroopa Liidus kindlama ja kaitstumana, ei saa see kaitsta meid kõikide tänapäeva ohtude eest. "Euroopa Liit ei saa isoleerida meid täielikult rahvusliku egoismi ilmingutest, ka neist, mis leiavad aset väljaspool liikmesriike. Seetõttu vajab tugev Euroopa Liit ka laiemate, samadel põhimõtetel ja väärtustel baseeruvate liitude tugevnemist. Neist tähtsamad on - inimõigused, õiguskord ja demokraatia," toonitas suursaadik.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 16. augustil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee