In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi Presidendi akadeemiline nõukogu esitles raamatut
21.06.2005


Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon esitles täna Kadriorus värskelt ilmunud artiklite kogumikku "Eesti edu hind. Eesti sotsiaalne julgeolek ja rahva turvalisus". Artiklid, milles mitme valdkonna teadlased ja spetsialistid analüüsivad turvalisust erinevatest vaatenurkadest, on ühiste kaante vahele kogunud Eduard Raska ja Tiina Raitviir.

"On viimane aeg küsida, kas majandusliku edu eest pole see hind ühiskonnale mitte ülejõu käivalt kõrge ning järgnevate põlvede suhtes ülekohtune. Kindlasti tuleb võtta kurss inimest ja kultuuri säästvamale arengule ning luua kindel alus nii üksikisiku turvalisusele kui ka riigi julgeolekule, et tugevdada ühiskonna elujõudu. Sellisele veendumusele juhivad meid ka selle kogumiku autorid, püstitades lugeja ette hulk probleeme ning pakkudes rohkesti olukorda kirjeldavat materjali," lausus Vabariigi President raamatu eessõnas.

Kogumikus arutletakse riigi julgeoleku ja rahva turvalisuse uurimise põhimõistete ja teoreetiliste lähtekohtade üle, tutvustatakse mitmeid üksikuurimusi ja ohtude statistikat ning käsitletakse sotsiaalse julgeoleku garantiisid ja mehhanisme. Eraldi vaadeldakse, missugused on antud valdkonnas riigi ülesanded ning mida saab teha inimene ise läbi kodanikeühiskonna vastavate mehhanismide.

Vabariigi Presidendi akadeemilise nõukogu sise- ja rahvusliku julgeoleku komisjon on regulaarselt koos käinud alates 2002. aasta maist. Koosolekutel on arutatud julgeolekuküsimusi väga laias spektris alates rahvusvahelistest ohuteguritest kuni siseriikliku korrakaitse ja inimeste turvalisuse üksikprobleemideni.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 21. juunil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee