In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Riigikaitse Nõukogu arutas rahuaja riigikaitse ülesandeid
06.06.2005


President Rüütli juhtimisel täna Kadriorus kogunenud Riigikaitse Nõukogu arutas rahuaja riigikaitse seadusest tulenevaid ülesandeid erinevatele ministeeriumidele. Ettekannetes käsitleti muuhulgas kohalike omavalitsustega seonduvaid ülesandeid, tsiviil-militaarkoostöö arengut ning reservi ja varude soetamist ja kasutamist.

Vabariigi President rõhutas nõupidamisel totaalkaitse olulisust, sõnades muuhulgas: "Kuna ohtudel puuduvad sageli selged eraldusjooned, ei piirdu tänases maailmas julgeoleku tagamine kitsalt sõjalise kaitsega. Julgeolekuohte aitavad maandada kriisiennetus ja sõjalisi võimekusi täiendavate tsiviilvõimekuste väljaarendamine ühtse riikliku kaitsepoliitika raames".

President Rüütel lisas, et iga institutsioon, millele on määratud ülesanded rahuaja riigikaitse seadusega, peaks oma sellealase tegevuse ja riigikaitsega seotud koostöösuhted regulaarselt üle vaatama. "Tsiviil-militaarkoostöö ja totaalkaitse on olulised - ja seda kogu ühiskonda hõlmavas tähenduses, mitte ainult riigikaitse sõjalise aspektina", ütles riigipea.

Riigikaitse Nõukogu on Vabariigi Presidendi kui riigikaitse kõrgema juhi juures tegutsev nõuandev organ. Nõukogu koosseisu kuuluvad Riigikogu esimees, peaminister, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, Riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister ning kaitseväe juhataja.


Presidendi kantselei avalike suhete osakond
Kadriorus 6. juunil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee