In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President pressile Läti, Leedu, Eesti ja USA presidentide kohtumise järel
07.05.2005


Head kolleegid,
lugupeetud ajakirjanikud!

Mul on väga hea meel tänase kohtumise üle. Pean meie riikide vahelist kõrgetasemelist lävimist oluliseks aluseks kestvale ja viljakale koostööle.

Innukus, vahendid ja tahe, millega Ameerika Ühendriigid on toetanud meie rahvaste vabaduse püüdeid, on osutunud viljakandvateks. Selle tõestuseks on nüüd juba aasta meie edukat kuulumist võrdsete liitlastena NATOsse ja Euroopa Liitu.

Tänane kohtumine on veelkordseks kinnituseks selle sügava ja sõbraliku liitlassuhte tugevusest. Me rääkisime äsja võimalustest ja vahenditest, kuidas aidata teistel rahvastel saavutada demokraatiat, vabadust, rahu ja heaolu, mida mitte kõik ei saa ka veel 21. sajandil nautida. Kinnitan, et Eesti on valmis jagama oma kogemusi riikidele, kes püüdlevad nimetatud eesmärkide suunas. Tahaksin tänada neid Ameerika Ühendriikide ja Eesti sõdureid, kes viibivad keerulistes tingimustes Iraagis, Afganistanis ja Kosovos.

Eesti tunneb suurt rahulolu Ukraina ja Gruusia edusammude üle ja on valmis neid riike jätkuvalt toetama. Puudutasime oma vestluses ka suhteid Venemaaga. Mitte ainult Eesti, vaid kindlasti meie kõikide huvides on omada partnerina stabiilset ja demokraatlikku Venemaad, kes jagab meiega ühiseid väärtusi ja on avatud konstruktiivseks koostööks.

Kuigi täna rääkisime peamiselt tulevikust, tuleb tõdeda, et mineviku aus analüüs on aluseks riikidevahelistele edasistele suhetele. Neil päevil tähistatakse 60 aasta möödumist Teise maailmasõja lõpust ja natsismi üle saavutatud võitu. Aga see võit ei toonud kaasa vabadust ja demokraatiat paljudele rahvastele. Eriti valusalt puudutab see Balti riike, kes kaotasid pikaks ajaks iseseisvuse. Siinkohal soovin eraldi rõhutada Ameerika Ühendriikide rolli, kes Baltimaade okupeerimist kunagi ei tunnustanud.

Ameerika ja Balti rahvaste jõupingutused lubavad aga täna siin Riias tähistada vabaduse võitu. Meie rahvad on sõbrad ja liitlased, kes ühiselt seisavad meid siduvate väärtuste eest nii transatlantilises ruumis kui maailmas tervikuna.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Riias 7. mail 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee