In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President osales Ühiskondliku Leppe Foorumi aastakoosolekul
18.03.2005


President Arnold Rüütel osales täna Tallinnas Ühiskondliku Leppe Foorumi aastakoosolekul.

Oma tervituskõnes tegi Vabariigi President tagasivaate Ühiskondliku Leppe sünniaega. Riigipea sõnul andis siis leppe osapoolte vahel saavutatud üksmeel tunnistust, et riigi ja ühiskonna arengus on eesmärke, mida pole võimalik saavutada ilma laiapõhjaliste kokkulepeteta. ''Nende eesmärkide saavutamine vajab järjepidevat poliitikat, milles ei tohi teha kannapöördeid valitsuste vahetumise ega Riigikogu koosseisude ümbervalimisega,'' rõhutas president Rüütel.

''Just inimese heaolu ja turvatunnet puudutavad otsused vajavad süvenemist ja põhjendatust, kõigi asjast huvitatud osapoolte vahelist põhjalikku kaalumist. Seejärel aga, kui otsus on juba sündinud, tuleb see ka kiiresti ellu viia,'' sõnas president Rüütel.

''Ajal, mil Eesti otsib oma uut identiteeti ja tagatisi jätkusuutlikkusele, on ühiskondliku leppe protsess asendamatu. See pakub võimalust osalusdemokraatiaks ja ühiskonda edasi viivateks aruteludeks. Siin võib leida ka alternatiivi ajas ja ruumis piiratud koalitsioonidele ning nende tegevust põhistavatele ajutistele kokkulepetele. Foorumi näol on tegemist institutsionaalse raamiga erakonnaüleste strateegiate väljatöötamiseks. Foorum, mis on poliitiliselt sõltumatu, toimib kogu eesti rahva ja riigi huvides,'' kõneles Vabariigi President.

Riigipea tänas foorumit missioonikindluse eest ja soovis kõigile edukat uut tegevusaastat ühiskondliku leppe protsessis.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 18. märtsil 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee