In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President avas Riigikohtu aktus-konverentsi
14.01.2005


Vabariigi President avas täna Tartus Riigikohtu 85. aastapäevale pühendatud aktus-konverentsi.

Oma avakõnes ütles president Rüütel, et õigusemõistmise ajalugu on osa meie riigi ajaloost ja kannab endas nii minevikust pärit traditsioone kui ka vastuolusid. "Paraku lahknevad meie riigi ja tema institutsioonide ajaarvamises juubeliaastad ja tegeliku tegutsemise aastad. Nii lahutavad ka omariikliku õigusemõistmise traditsioone ja taasiseseisvunud Eesti kohtukorraldust rohkem kui poole sajandi pikkune okupatsioon ja anneksioon. See periood asetas kõverpeeglisse mitmed õiguskultuuri väärtused, mõjutas iga inimese individuaalset õigusteadvust ja jättis oma paratamatu jälje demokraatliku ühiskonna õiguskorra taastamisele," nentis Vabariigi President.

President Rüütel lisas, et minevikupärandist vabanemiseks vajas taasiseseisvunud Eesti hästi toimivat kohtuvõimu, mis on rajatud omariikluse traditsioone kandvale alusele, lõimuks Euroopa demokraatliku kogemusega ning kindlustaks Eesti riigi arengu.

Vabariigi President märkis, et kohtureformil oli keskne koht iseseisvuse taastamist kindlustavate reformide hulgas. "Esmalt vajas kujunev, sageli vastuolusid ja lünki sisaldav õiguskord asjatundlikku rakendajat. Teisalt oli võimude lahussüsteemis vaja luua seaduslikkust ja õiguspärasust tagav tasakaalustav jõud. Selleks sai seadusandja ja täitevvõimu kõrval kohtuvõim," sõnas riigipea.

President Rüütel toonitas, et Euroopa Liidu liikmesriigina on meil nüüd võimalus, aga ka vastutus kujundada ühist majandus-, kultuuri- ja õigusruumi. "Siit tulenevalt peame mõtestama ka niisuguseid õigusemõistmise väärtusi, nagu eetilisus, sallivus ja kodanikukesksus. Selles töös on asendamatuks kompassiks omariikluse, õiguskorra ja õigusemõistmise põhimõtted, mis on pika ajaloo vältel kontrollitud ja praktikas kinnistunud. Olen veendunud, et nende väärtuste austamine on ka tulevikus Riigikohtu tegevust läbivaks mõtteks," ütles Vabariigi President.

Riigipea õnnitles kõiki Riigikohtu 85. aastapäeva puhul ning soovis kõigile Eesti kohtunikele edu ja rahulolu õigusemõistmise üllas töös.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 14. jaanuaril 2005


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee