In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kõneles ÜRO Peaassamblee peadebatil
22.09.2004


President Arnold Rüütel pidas kõne New Yorgis ÜRO Peaassamblee 59. istungjärgu peadebatilPresident Rüütel pidas täna kõne New Yorgis ÜRO Peaassamblee 59. istungjärgu peadebatil. Oma kõnes keskendus Eesti riigipea ÜRO Aastatuhande deklaratsioonis sõnastatud eesmärkide täitmise ja digitaalse lõhe ületamise võimalustele ning käsitles ka põlisrahvaste õiguste kaitsmist.

Vabariigi Presidendi sõnul teadvustab Eesti endale oma kaasvastutust maailma heaolu eest ning paraku ka haavatavust globaalsete ohtude ees. "Tänapäeva uute ohtude ning muutunud globaalse julgeoleku olukorras on vajadus ühiste lahenduste järele suurem kui kunagi varem. ÜRO on ainus organisatsioon, mis on loodud ülemaailmselt koordineerima riikide jõupingutusi rahvusvahelise stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel. Et seda vastutusrikast rolli uues olukorras edukalt täita, peab ÜRO toimima veelgi otsustavamalt ja tõhusamalt," kõneles president Rüütel.

Rääkides Eesti vastutusest maailma tasakaalustatud arengu kindlustamisel, ütles Eesti riigipea: "Aeg on näidanud, et Eesti kogemused demokraatlike institutsioonide loomisel, majandusreformide elluviimisel ning kodanikuühiskonna kaasamisel avalikku ellu ja otsustamisprotsessi on abiks teistele riikidele, kus need protsessid on alles algusjärgus."

Seejärel peatus president Rüütel pikemalt digitaalse lõhe temaatikal ning tutvustas ühtlasi Eesti seniseid edusamme info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas. "Usun, et Eesti kui veel hiljutise siirderiigi kogemused info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamisel võiksid olla arengumaadele väga kasulikud. Peame möönma, et Eesti võimalused arenguabi pakkuda seisnevad eelkõige just teadmistepõhises nõustamises. Selles suunas oleme ka liikunud," lisas Vabariigi President ning tutvustas lühidalt ka e-riigi akadeemia programmi.

Oma kõne viimase osa pühendas Eesti riigipea Maailma Põlisrahvaste Rahvusvahelise Kümnendi lõppemisega seoses põlisrahvaste õiguste teemale. Mainides augustikuus Eestis toimunud soome-ugri rahvaste IV kongressi, kordas president Rüütel seal esitatud ettepanekut maailma rahvaste Punase Raamatu loomiseks.

Enne esinemist peadebatil osales Eesti riigipea delegatsioonijuhtide lõunasöögil Millennium UN Plaza hotellis, mille korraldasid ühiselt USA kui G8 eesistuja ning UNDP. Sellel arutati UNDP finantseerimisel valminud raportit ÜRO peasekretärile ja G8 tegevuskava, mis mõlemad käsitlevad ettevõtluse arendamist kui prioriteetset valdkonda vaesuse vastu võitlemisel ning majanduskasvu soodustamisel arengumaades.

Lõunasöögi raames toimunud mõttevahetusel UNDP administraatori Mark Malloch Browniga kinnitas president Rüütel Eesti valmisolekut jätkata senisest ulatuslikumalt meie reformikogemuse ning infotehnoloogia-alaste kogemuste tutvustamist. Koostöös UNDP-ga on Eesti e-valitsemise akadeemia korraldanud arvukalt seminare ja koolitusi mitmes riigis. Sellele tegevusele avaldas tunnustust ka hr Brown.

Täna õhtul korraldavad suursaadik Jaak Jõerüüt ja peakonsul New Yorgis, Peeter Reštšinski, Vabariigi Presidendi auks õhtusöögi. Neljapäeval lahkub president Rüütel koos teda saatva delegatsiooniga New Yorgist ning jõuab Helsingi kaudu tagasi Eestisse reede hommikul.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 22. septembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee