In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus riigikontrolöriga
08.09.2004


President Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus riigikontrolör Mihkel Oviiriga, et arutada riigi julgeolekuvarudega seonduvat, üleüldist olukorda riigiasutustes ja Riigikontrolli kontrolliõiguse kavandatavat lainenemist omavalitsuste suhtes.

Vabariigi President teavitas riigikaitse kõrgeima juhina riigikontrolöri, et riigireservi ümberkorraldamisega seonduvat on kavas arutada Riigikaitse Nõukogu istungil.

Riigikontrolör informeeris Vabariigi Presidenti sellest, et kavandamisel on seadusemuudatused, mis laiendaks alates 2005. aastast Riigikontrolli kontrolliõigust nii, et saaks auditeerida ka kohalike omavalitsuste tegevuse õiguspärasust. Mihkel Oviiri sõnul saab kohalike omavalitsuste osas Riigikontroll praegu auditeerida vaid nende valdusesse antud riigi kinnis- ja vallasvara ning riigieelarvest antavate eraldiste, toetuste ning riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud raha kasutamist.

Riigikontrolör rõhutas, et Riigikontroll ei riiva kuidagi omavalitsuste iseseisvust, vaid annab võimalikele probleemidele erapooletu hinnangu. Mihkel Oviiri hinnangul aitavad Riigikontrolli ettepanekud ja oskusteave kohalikel omavalitsustel senisest paremini tagada, et maksumaksja raha kasutataks võimalikult heaperemehelikult ja läbipaistvalt.

Vabariigi President vahetas riigikontrolöriga ka mõtteid Euroopa Liidu raha kasutamise ja selle rahaga seoses Euroopa Liidu ees võetud kohustuste täitmise üle, seda eriti omavalitsuste võimekuse kontekstis.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 8. septembril 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee