In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus üüri piirmäärade diskussiooni osapooltega
12.07.2004


President Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus üüri piirmäärade alase avaliku diskussiooni osapooltega.

Kohtumisel osalesid majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen, Riigikogu majanduskomisjoni aseesimees Sven Sester, Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Vilja Savisaar, Eesti Üürnike Liidu juhatuse esimees Helle Kalda ning Eesti Õigusjärgsete Omanike Liidu volikogu esimees Pärtel Tõnsberg.

Vabariigi President tutvustas kohtumisel oma seisukohti seoses otsusega jätta välja kuulutamata Riigikogus 15. juunil 2004 vastu võetud "Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 121 muutmise seadus". Kohtumisel osalenud tutvustasid omapoolseid argumente antud diskussioonis.

Järgnev arutelu keskendus üüri piirmäärade kaotamise erinevatele võimalustele, mitte küsimusele nende võimalikust allesjätmisest. Arutelus osalenud olid ühisel arvamusel, et kehtiv õiguslik võimalus, mis annab kohalikule omavalitsusele õiguse kehtestada üüri piirmäärad omanikele tagastatud eluruumides, ei too lahendust omandireformi läbiviimisel tekkinud probleemidele.

Vabariigi Presidenti nõustava õigusekspertide komisjoni esindaja professor Arno Almann tutvustas omandireformi eesmärke ja reformi reguleerivate seaduste koostoimet kehtivas õigussüsteemis. Ekspertide poolt väljatöötatud analüüs oli ka aluseks Vabariigi Presidendile tema otsuses jätta nimetatud seadusemuudatus välja kuulutamata.

Arno Almann tõi oma esinemises välja omandireformi kaks keskset eesmärki 1991. aastal seadusandja poolt vastu võetud Omandireformi aluste seaduses. Esimene eesmärk oli omandisuhete ümberkorraldamine omandi puutumatuse ja vaba ettevõtluse tagamiseks, omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamine ning eelduste loomine turumajandusele üleminekuks. Teine eesmärk oli, et vara tagastamine või kompenseerimine endistele omanikele või nende õigusjärglastele ei tohi kahjustada teiste isikute seadusega kaitstud huve ega tekitada uut ülekohut.

"Sellise kohustuse võttis riik endale seadusega kolmteist aastat tagasi. Mõlema seaduses kirjapandud eesmärgi suhtes peab õiguskord, sealhulgas ka kõnealune seadusemuudatus, tagama kõigi osapoolte tegevuseks õigusriigile omase õiguskindluse," sõnas professor Almann.

Kohtumisel arutati ka erinevaid meetmeid, mis võimaldaks eluasemeturgu korrastada ning selles osas omandireformi lõpule viia. President Rüütel rõhutas Riigikogu ja valitsuse rolli tähtsust nende väljatöötamisel ja elluviimisel. Ühtlasi toonitas Vabariigi President, et Eesti kui terviku huvides oleks osapoolte koostöövalmidus.

President Rüütel kutsus osapooli üles omavahel kohtuma veel enne, kui Riigikogu asub küsimust uuesti arutama, et ühise laua taga leida nii üürnike kui omanike, samuti nii riigi keskvõimu kui kohalike omavalitsuste jaoks aktsepteeritavad lahendusvariandid.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 12. juulil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee