In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kolmteist seadust
29.06.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 9. juunil 2004 vastu võetud vedelkütuse seaduse, vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja vedelkütuse miinimumvaru seaduse muutmise seadus; strateegilise kauba seaduse muutmise seadus; halduskoostöö seaduse muutmise seadus; hooneühistuseadus; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ning välismaalaste seaduse muutmise seadus; kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teise lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse ning kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse muutmise seadus; Riigikogus 15. juunil 2004 vastu võetud eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seadus; hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus; Riigikogus 16. juunil 2004 vastu võetud rahvusvahelise kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seadus.

President kuulutas välja ka Riigikogus 17. juunil 2004 vastu võetud saastetasu seaduse muutmise seaduse; mereteenistuse seaduse muutmise seaduse; looduskaitseseaduse muutmise seaduse; ning naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 29. juunil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee