In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tunnustas noori ajaloo-uurijaid
15.05.2004


President Arnold Rüütel osales täna Tartus õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi lõpetamisel ja pöördus noorte uurijate poole tervituskõnega.

Riigipea sõnul kinnitavad õpilaste ajalookonkursside viie aasta pikkune traditsioon ja osalejate rohkus, et ajaloos leidub põnevat uurimisainest lõputult. Nagu näitavad äsjalõppenud konkursi uurimisteemad, pakuvad ühtviisi huvi nii rahva ja riigi ajalugu kui ka küla või perekonna arengulugu, lisas president Rüütel.

Tänavuse, järjekorras viienda ajalookonkursi kuulutas Vabariigi President patroonina välja 1. septembril 2003. Konkursi teemaks oli "Muutuv Eesti 20. sajandil".

Keskkooli vanuseastmes võitsid esimese auhinna Reili Ebral, Liina Pihu, Frank Jüris, Veiko Reiman, Robert Norak ja Anne-Mari Rebane võistlustöö "Nõukogude ajast tänapäeva Eestisse. Inimene muutuvas ajas" eest. Teise koha sai Martin Teras, kelle töö kandis pealkirja "1992. aasta rahareform Eestis" ning kolmanda koha Piret Aasmaa võistlustööga "Kolme põlvkonna isiksuse teabeväljad".

Põhikooli taseme esimese koha pälvis Hannes Luts võistlustöö "Kas Eesti Raudteel on tulevikku?" eest, teise koha Viljar Käämer tööga "Muutused Are valla maaelus aastatel 1975-2000" ning kolmanda koha Sille Kase, kelle töö kandis pealkirja "Jüri Jaakson - 20. sajandi murrangulistel aastatel".

Õpilaste ajaloo-uurimuste võistluse eesmärgiks on rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse hoidmine, õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine ning õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine. Võistlust korraldavad Eesti Ajalooõpetajate Selts ja Körberi Sihtasutus Saksamaal. Rahalised auhinnad andis žürii ettepanekul Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu, auhinnaraamatud haridus- ja teadusministeerium.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 15. mail 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee