In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus keelenõukoguga
26.04.2004


President Rüütel kohtus täna Kadriorus haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsa ning Eesti keelenõukogu liikmetega.

Kohtumisel arutati mitmeid küsimusi, lähtudes käesoleva aasta algul valminud dokumendis "Eesti keele arendamise strateegia 2004-2010" käsitletud teemadest. Eraldi räägiti ka võimalikust põhiseadust täiendavast klauslist eesti keele kaitse kohta. Kohtumisel käsitleti veel eesti keele õpetamise küsimusi kõrgkoolides ning eesti keele staatust Euroopa Liidu ametliku keelena. Märgiti, et huvi eesti keele õppimise vastu on suurenenud nii Eestimaal kui rahvusvahelises mastaabis.

Vabariigi President avaldas Eesti keelenõukogule tänu seni tehtud tõsise töö eest emakeele hoidmisel ja edasiarendamisel. Ühiselt leiti, et tööd tuleb jätkata paljude teemade osas, sealhulgas eesti keele väärtustamisel ja maine tõstmisel massimeedias ja ametiasutuste igapäevatöös.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 26. aprillil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee