In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kuulutas välja kümme seadust
22.04.2004


President Arnold Rüütel kirjutas täna Kadriorus alla otsustele kuulutada välja Riigikogus 7. aprillil 2004 vastu võetud üleliigse laovaru tasu seadus; Riigikogus 8. aprillil 2004 vastu võetud riikliku statistika seaduse ja andmekogude seaduse muutmise seadus; Riigikogus 14. aprillil 2004 vastu võetud autoveoseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus; koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse, alaealiste mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadus; telekommunikatsiooniseaduse § 9 täiendamise seadus; Eesti Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste ja nende sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seadus; seoses Eesti Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingute ja mõnede muude välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise seadus; geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadus; kogumispensionide seadus; ning investeerimisfondide seadus.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 22. aprillil 2004


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee