In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President esines Ühiskondliku Leppe kolmandal foorumil
20.11.2003


President Rüütel kutsus täna Tallinnas toimunud Ühiskondliku Leppe kolmandal foorumil üles leppe kandepinna laiendamisele. Samuti rõhutas Eesti riigipea foorumi osalistele vajadust hoolt kanda selle eest, et sõnum foorumi tegevusest jõuaks hästi mõistetavana kõigini, kes seda ootavad.

Vabariigi President avaldas lootust, et ühiskondliku leppe foorumil kujunevad head töösuhted Riigikogu ja Vabariigi Valitsusega ning märkis, et leppele allakirjutanud erakonnad on heaks sillapeaks selliste suhete loomisel.

“Demograafiline kriis ning lastega perede olukord on olnud oluliseks teemaks pea kõikide taasiseseisvas Eestis toimunud valimiste eel ja järel. Ent pikemaajaline, laial ühiskondlikul kokkuleppel põhinev arengustrateegia on puudunud. Seetõttu on ka teostamata paljud erakondade ja valitsuskoalitsioonide arengukavad. Iga uus valitsus on asunud koostama oma rahvastikustrateegiat ja perekontseptsiooni, ehkki tulemused nendes valdkondades eeldavad mitme järjestikuse valitsuse samasuunalist tööd, stabiilset poliitilist keskkonda ning avalikkuse toetust,” sõnas president Rüütel.

Vabariigi President avaldas tänu kõigile leppe protsessi osapooltele nende panuse eest ning soovis jõudu ka edaspidiseks tegevuseks.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus
Kadriorus 20. novembril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee