In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Prantsusmaa presidendiga
27.06.2003


Vabariigi President kohtub Prantsusmaa presidendi Jacques ChiracigaPresident Arnold Rüütel kohtus täna õhtul Pariisis Elysée palees Prantsusmaa presidendi Jacques Chirac'iga.

Riigipead avaldasid rahulolu Eesti ja Prantsusmaa seniste suhete üle, kuid märkisid samas, et Euroopa Liidu laienemise järel tuleb kontakte kindlasti tihendada, sh valitsuste tasemel. President Chirac kinnitas prantslaste huvi ja sümpaatiat nii Eesti kui teiste Balti riikide vastu. Ta avaldas lootust, et Eestis kujuneb euroreferendumi tulemus positiivseks.

Prantsuse riigipea tunnistas, et on isiklikult julgustanud oma maa suuremaid ettevõtteid Eestisse investeerima ja teinud seda lootuses, et seeläbi saavad innustust ka väiksemad ettevõtted. Presidendi sõnul kavatseb Prantsusmaa jätkuvalt soodustada kontakte Eestiga.

Põllumajandusest kõneldes nentisid riigipead, et Eesti ja Prantsusmaa seisukohtades on palju ühist ning see julgustab samuti tihedamale koostööle ELis. President Rüütel avaldas tunnustust prantslaste püüdele hoida ühiskonnas sisemist tasakaalu kas või põlvkondade järjepidevuse kaudu maal. Ka president Chirac tõdes, et maakeskkonna säilitamine on oluline, nagu ka efektiivne tootmine.

Kohtumisel puudutati samuti Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid, milles Prantsuse riigipea hinnangul on Eestil täita tähtis roll, aidates kaasa nende suhete jõudsamale arengule.

Jutuajamise kokkuvõtteks nenditi, et Eestil ja Prantsusmaal on sarnased ambitsioonid nii Euroopa Liidu tuleviku kujundamise osas kui ka näiteks suhetes Euroopa Liidu uute naabritega, ennekõike Venemaaga. Presidendid märkisid, et oluline on tugevdada kultuuri- ja majandussuhteid kahe maa vahel, ent mitte vähem tähtis on intensiivistada poliitilist dialoogi.

President Rüütel tänas Prantsusmaad toetuse eest Eestile nii ÜROsse astumisel kui NATOga liitumisel ning palus Prantsuse presidendil külastada Eestit.


Presidendi kantselei
Kadriorus 27. juunil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee