In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tunnustas noori ajaloo-uurijaid
03.05.2003


President Arnold Rüütel osales täna Tartus õpilaste ajaloo-alaste uurimistööde konkursi lõpetamisel ja pöördus noorte uurijate poole tervituskõnega.

Riigipea avaldas heameelt konkursil osalejate suure arvu üle, mis tema sõnul kinnitab elavat ajaloohuvi koolides ning niisuguste võistluste vajalikkust. Tänavuse, järjekorras neljanda ajalookonkursi kuulutas Vabariigi President patroonina välja 2. septembril 2002. Konkursi teemaks oli "Laps" ja sellele saadeti 150 uurimistööd näiteks järgmistes valdkondades: laps Eesti ühiskonnas, laps ja maailm, lapsepõlv, laps ja haridus jne.

Õpilaste ajaloo-uurimuste võistluse eesmärgiks on rahvuslike väärtuste mõtestamine, põlvkondadevahelise sideme ja järjepidevuse hoidmine, õpilaste ajaloohuvi süvendamine ja silmaringi avardamine, õpilaste iseseisva uurimistöö oskuste arendamine.

Võistlus läbiviimise initsiaatoriks on Eesti Ajalooõpetajate Selts, seda toetab rahaliselt Körberi Sihtasutus Saksamaal. Rahalised auhinnad andis žürii ettepanekul Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu, auhinnaraamatud haridusministeerium.


Presidendi kantselei
Kadriorus 3. mail 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee