In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Isamaaliidu esimehega
27.03.2003


President Arnold Rüütel lõpetab täna konsultatsioonid Riigikogusse valitud erakondadega. Ennelõunal kohtus riigipea Kadriorus Isamaaliidu esimehe Tunne Kelamiga.

President huvitus Isamaaliidu seisukohast Riigikogus kujunevate jõujoonte kohta. Ta nõustus Tunne Kelami arvamusega, et riik vajab stabiilset võimuliitu ja valitsust, kes tegutseb pikaajalistest eesmärkidest ja arengukavadest lähtudes ning taotleb rahvusliku koostöötasandi laiendamist.

Üks niisuguseid pikaajalisi ja päevapoliitika-üleseid programme oleks kohtunute hinnangul ühiskondlik kokkulepe erinevate poliitiliste ja kodanikuühenduste vahel. Tunne Kelam kinnitas, et Isamaaliit toetab Eesti rahvuslikest huvidest lähtudes igati Vabariigi Presidendi initsiatiivi ning annab oma aktiivse panuse kokkuleppe elluviimiseks.

Eraldi tõsteti tänase jutuajamise käigus olulise ja kokkuleppimist vajavana esile meetmeid sündivuse suurendamiseks, noorte perede toetamist, eriti oma kodu rajamisel, üld- ja huvihariduse kättesaadavaks tegemist, maaelu taaselustamist ja sealse elukvaliteedi tõstmist. Üksmeelel oldi ka selles, et eelarve tuleb hoida tasakaalus ning kooskõlas sõlmitava ühiskondliku kokkuleppe põhimõtetega.

Kohtumisel räägiti rahvusvahelisest olukorrast. Tunne Kelam Riigikogu esindajana Euroopa tuleviku konvendis informeeris riigipead konvendi tööst. President avaldas toetust põhimõttele, millest lähtub Eesti delegatsioon: tulevane Euroopa Liit on rahvusriikide liit, mille igal liikmel on tema suurusest sõltumata võrdne hääleõigus ning mida juhitakse demokraatlikult. Vestlejad olid ühel meelel selles, et Euroopa Liit peab tuginema ka Euroopa ühisele kultuuripärandile ning sellest välja kasvanud vaimsetele väärtustele. Konvendi töö saab lõpetada alles pärast kõigi sisuliste küsimuste lahendamist.

Täna õhtul kohtub president Rüütel Mõõdukate esimehe Ivari Padariga.


Presidendi kantselei
Kadriorus 27. märtsil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee