In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus NATO peasekretäriga
24.03.2003


President Arnold Rüütel kohtus täna õhtul Kadriorus NATO peasekretäri George Robertsoniga, kes oli Eestis ühepäevasel töövisiidil.

Kohtumisel kõneldi NATO eelseisvast laienemisest ja sellega kaasnevatest ülesannetest ning avaldati mõlemapoolset rahulolu senise koostöö üle. Nagu märkis president Rüütel, on Eesti püsinud edukalt liitumisgraafikus ning kõik märgid lubavad loota oma ülesannete täitmist ka tulevikus. Eesti rahvas saab riigipea sõnul peatse liitumislepingu allakirjutamisega suurema kindlustunde, täiendavad eeldused loob see sündmus ka majanduslikuks arenguks.

Lord Robertson nõustus, et NATO laienemine on väga oluline sündmus ühe rahva ajaloos, sest see tähistab uue ajastu algust. Peasekretär avaldas tunnustust Eesti arengule ja märkis, et tänu tehtud edusammudele on ka Eesti-taoline väikeriik suuteline edukalt täitma oma ülesandeid ning rolli NATO kirdepiiril.

Jutuajamisel puudutati regionaalset koostööd NATO praeguste ja tulevaste liikmesriikide vahel, kusjuures George Robertsoni andis kõrge hinnangu Balti riikide koostööle. Rääkides elanike suurenevast toetusest NATOle, märkis peasekretär, et see sõltub suuresti informeeritusest, aga samuti riigijuhtide positsioonist. Ühtlasi tõstis George Robertson esile vajadust tugevdada Eesti esindatust alliansi juures, et suuta täita liikmelisusega kaasnevaid kohustusi.

Eesti riigipea kinnitas, et Eesti on suutnud ette valmistada eeskujuliku ohvitserkonna, kelle seast leiab ka kvalifitseeritud spetsialiste Brüsselisse. Samuti järgib Eesti NATO soovitusi sõjaliste struktuuride ülesehitamisel, pidades ühtaegu tähtsaks ka oma territorial- ja totaalkaitse arendamist, lisas president.

Eesti riigipea tänas George Robertsoni abi eest NATO tulevastele liikmesriikidele nende võimekuse arendamisel.


Presidendi kantselei
Kadriorus 24. märtsil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee