In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President kohtus Keskerakonna esimehega
22.03.2003


Riigikogu valimise tulemuste jõustudes alustas president Arnold Rüütel täna konsultatsioone erakondadega, et selgitada nende seisukohti valitsusliidu moodustamise ja eesmärkide osas.

Nagu riigipea märkis juba valimiste eel, algavad konsultatsioonid valijatelt enim hääli saanud erakonnaga. Nii paluski president täna keskpäevaks Kadriorgu Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare.

Kohtumisel keskenduti riigi tulevase arengu sõlmküsimustele. President Rüütel rõhutas vajadust kindlustada nii regionaalne kui sotsiaalne tasakaal. Edgar Savisaar jagas riigipea muret kujunenud demograafilise olukorra ja jätkusuutliku arengu võimalikkuse pärast. Ühtlasi avaldas ta toetust riigipea initsiatiivile ühiskondliku leppe sõlmimiseks.

Samuti oli kohtumisel kõne all vajadus kindlustada tasakaalustatud eelarve ka maksusüsteemi muutmise korral. Vestlejad pidasid oluliseks nii kvaliteetse hariduse kättesaadavust kui ka laste annete kõigekülgset arendamist.

President Rüütel huvitus Keskerakonna liidri arvamusest, milliseks võib kujuneda uus võimuliit ja opositsioon Riigikogus. Edgar Savisaare hinnangul ei ole valitsuse moodustamine lihtne, kuid ta oli optimistlik Keskerakonna väljavaadete suhtes. Riigipea soovi kohaselt peab Eesti saama võimalikult pikaajalise ja stabiilse valitsuse.

Järgnevalt on president Rüütlil kavas kohtuda ka kõigi teiste Riigikogu X koosseisus esindatud erakondade juhtidega.


Presidendi kantselei
Kadriorus 22. märtsil 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee