In English

Ametlikud teated
Ava print vaates

Vabariigi President tegi ettepaneku Riigikogu erakorraliseks istungiks
13.02.2003


President Arnold Rüütel saatis täna hommikul Riigikogu esimehele Toomas Savile kirja ettepanekuga kutsuda 25. veebruaril kokku Riigikogu erakorraline istungjärk.

Riigipea soovib, et istungjärgu päevakorras oleks Riigikogu otsuse eelnõu Mihkel Oviiri riigikontrolöri ametisse nimetamisest. Presidendi ettepaneku kohaselt algaks see istung 25. veebruaril kella 10ks kokku kutsutud erakorralise istungjärgu lõppemise järel.

Selgitades vajadust erakorralise istungi järele, viitas president neile põhjendustele, mida ta esitas 3. veebruaril riigikontrolöri kandidaati nimetades. Tookord märkis riigipea oma avalduses, et riigile nii oluline ametikoht on olnud sisuliselt täitmata pool aastat ning sellise olukorra kestmine veel mõne kuu jooksul mõjuks halvasti Eesti riigile ja tema mainele.

President rõhutas ka täna, et raske on leida põhjendust seisukohale, nagu võiks riigikontrolöri ametisse nimetada ka Riigikogu järgmine koosseis. "Avalikkus näeks niisuguses viivitamises valimisvõitlusega seonduvaid päevapoliitilisi huve," märkis president ja avaldas veel kord lootust, et Riigikogu IX koosseis suudab 25. veebruaril langetada riigimeheliku otsuse Eesti riigi järjepidevuse huvides.


Presidendi kantselei
Kadriorus 13. veebruaril 2003


© 2006 Vabariigi Presidendi Kantselei l tel: 631 6202 l faks: 631 6250 l sekretarvpk.ee